Do nowych zasad raportowania od 1 stycznia 2017 roku będą musiały przygotować się małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto, jeśli prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej, będą zobligowane do comiesięcznego raportowania ewidencji VAT organom skarbowym.

Jednolity Plik Kontrolny, czyli plik o standaryzowanej strukturze pozwoli organom podatkowym na sprawniejszy dostęp do informacji. Kontrola podatkowa, jak zaznacza MF, ma być przez to znacznie szybsza i dokładniejsza. Zmiany w ordynacji podatkowej wymuszą na niektórych przedsiębiorcach modyfikację systemu IT tak, by miał możliwość wygenerowania pliku JPK. Dane przekazywane organom skarbowym w tej formie mają dotyczyć określonych ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Resort finansów wymienia formaty JPK w następujących obszarach: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, przesunięcia magazynowe, faktury, ewidencje zakupu i sprzedaży, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Wszelkie dane powinny być przekazywane organom skarbowym w formie pliku XML. Czy w dobie przekazywania informacji drogą elektroniczną, dane JPK firm będą odpowiednio chronione? O tym, przeczytasz tutaj.

Wdrożenie struktur JPK nie będzie jedynym obowiązkiem małych i średnich podmiotów. Firmy te, jeśli prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej, będą zobligowane także do comiesięcznego raportowania ewidencji VAT organom skarbowym. Chodzi więc o dane niezbędne do określenia podmiotu i przedmiotu opodatkowania oraz wysokości należnej daniny. Przekazywanie ewidencji VAT będzie czynnością niezależną od raportowania JPK na żądanie fiskusa. Obowiązek comiesięcznego raportowania ewidencji VAT w formie JPK powstanie z dniem 1 stycznia 2017 roku. MŚP zostały objęte okresem przejściowym, przez co będą zobligowane do przekazywania danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie JPK na żądanie fiskusa dopiero od stycznia 2018 roku. Duże przedsiębiorstwa musiały uporać się z tym obowiązkiem do lipca 2016 roku. Sprawdź, co przysporzyło im największe trudności.

Kto od 1 stycznia 2017 roku będzie musiał wdrożyć JPK? Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią zdecydowaną większość wśród wszystkich polskich film. Na pytanie kim są odpowiada ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Za małego przedsiębiorcę uważa się podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 50 pracowników i jednocześnie osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Podobne warunki musi spełnić podmiot, by mógł być uznany za średniego przedsiębiorcę. Wówczas zasadą jest zatrudnienie mniej niż 250 pracowników i osiągnięcie rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

5 rzeczy, których nie wiecie o Jednolitym Pliku Kontrolnym>>

Obowiązek przekazywania danych w formie JPK jako ostatnich obejmie mikroprzedsiębiorstwa. Są to podmioty , które w co najmniej dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a roczny dochód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.Takie firmy będą musiały wdrożyć struktury JPK do 1 stycznia 2018 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Ministerstwo Finansów