Resort finansów apeluje o ostrożność przy składaniu sprawozdań podatkowych w ramach struktur JPK. Zwraca uwagę na najczęściej występujące nieprawidłowości, a te związane są z poprawnością przekazywanych danych. Na ich przesłanie przedsiębiorcom pozostało niewiele czasu.

1 marca wystartowała Krajowa Administracja Skarbowa. Nowością jest, że dane w ramach JPK przekazuje się Szefowi KAS bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek raportowania od ubiegłego roku dotyczy dużych firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa od 2017 roku muszą przesyłać sprawozdanie podatkowe każdego miesiąca.

Zasady przesyłania informacji o prowadzonej ewidencji na potrzeby VAT uregulowane są w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 109 aktu, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz podmiotów, u których sprzedaż jest zwolniona od tej daniny, są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

Reklama

Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Nowelizacja VAT rozszerza dotychczasowy zakres informacji ujawnianych w ewidencji VAT o dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na najczęściej występujące błędy przy przesyłaniu plików. Apeluje by zadbać o poprawność danych dot. składającego (w tym nr NIP) oraz o to, aby pliki JPK_VAT zawierały numery oryginalnych dokumentów, które widnieją na dowodach zakupu/sprzedaży. Termin na przesłanie tych informacji za luty 2017 mija 27 marca.

Kogo dotyczy ten obowiązek? Na razie o raportowaniu muszą pamiętać duże firmy i sektor MŚP. Ta pierwsza grupa już teraz zobligowana jest do ujawniania wszelkich dowodów księgowych. Sektor MŚP poza JPK_VAT, od 1 lipca 2018 roku będzie musiał dostarczać już wszystkie pliki w ramach JPK. Grupa podmiotów zobligowanych do przesyłania danych w ramach struktur JPK poszerzy się 1 stycznia 2018 roku. Wówczas także mikroprzedsiębiorstwa będą musiały przesyłać sprawozdania podatkowe JPK_VAT, a od 1 lipca 2018 roku będą zobligowane do raportowania wszystkich dowodów księgowych.