Spółka, która kupiła prawa do programu komputerowego, a następnie wniosła je aportem do innego podmiotu, nie skorzysta z podatkowych preferencji dla działalności innowacyjnej – wynika z interpretacji dyrektora katowickiej izby.
Takie ułatwienia przysługują tylko twórcom własności intelektualnej – dodał.
Pytanie zadała spółka chcąca utworzyć inną spółkę wraz z kilkoma przedsiębiorcami. W nowym podmiocie objęłaby udziały w zamian za aport. Jego przedmiotem byłoby prawo do korzystania na podstawie umowy licencyjnej z programu komputerowego, do którego spółka posiadała pełnię praw. Nowy podmiot tworzony byłby tylko w celu komercjalizacji tego programu i czerpania z niego większych zysków. Spółka uważała, że jest podmiotem komercjalizującym w rozumieniu art. 4a pkt 24 lit. g ustawy o CIT. Przepis mówi m.in. o twórcy uprawnionym do autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, który wnosi je do spółki kapitałowej. Podkreślała, że nie jest wprawdzie pierwotnym twórcą programu, ale to ona go rozbudowała i nadała mu wartość komercyjną. Spełnia więc tę definicję. To zaś zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767) dawałoby jej konkretne korzyści podatkowe. Nie tylko nie uzyska przychodu z tytułu objęcia udziałów nowej spółki, ale też wydatki, które poniesie na ten cel, będą jej podatkowym kosztem dopiero przy odpłatnym zbyciu takich udziałów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był jednak innego zdania. Podkreślił, że skoro spółka kupiła prawa do programu komputerowego, a nie go wytworzyła, to nie ma prawa do podatkowych preferencji dla działalności innowacyjnej. Nie ma tu znaczenia, czy program modyfikowała, rozbudowała itp. – dodał dyrektor izby. Podał też przykład samochodu, którego producentem jest dany koncern, a jego późniejsi nabywcy nie będą mogli być uznani za producenta niezależnie od jakichkolwiek zmian w aucie. Do preferencji podatkowych prawo będą więc mieć tylko twórcy – w tym przypadku programista bądź programiści. Dyrektor izby zwrócił też uwagę, że prawa, które wytworzył twórca, zostały już skomercjalizowane przy okazji ich sprzedaży na rzecz spółki, a więc nie mogą być komercjalizowane ponownie. Spółka osiągnie więc przychód z tytułu objęcia udziałów nowego podmiotu – podsumował dyrektor katowickiej izby.
Będą kolejne preferencje dla firm
Resort nauki i szkolnictwa wyższego pracuje nad dalszymi ułatwieniami podatkowymi dla działalności innowacyjnej. Od początku 2017 r. wejdzie w życie mała, a rok później duża ustawa o innowacyjności. W ten sposób wprowadzone zostaną wyższe progi odliczeń od przychodu oraz rozszerzony zostanie katalog kosztów kwalifikowanych (podlegających dodatkowemu odliczeniu). Firmy będą też miały więcej czasu na dokonanie takich potrąceń (nawet sześć lat).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 września 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-622/16-2/KP