ROZLICZENIA W budżecie nie ma pieniędzy na zniesienie limitu podwyższonych kosztów dla dziennikarzy czy aktorów – twierdzi Ministerstwo Finansów. Choć nie wyklucza takich zmian w przyszłości. Pytanie, czy mają one sens
Resort Pawła Szałamachy odniósł się w ten sposób do projektu nowelizacji ustawy o PIT przedstawionego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Z dokumentu, który ujrzał światło w ubiegłą środę, wynika, że już od 1 stycznia 2017 r. przywrócone miałyby zostać korzystne zasady rozliczeń twórców z fiskusem, które obowiązywały jeszcze przed kilkoma laty. Minister kultury chciałby zmienić w ten sposób sytuację grupy podatników, która od 1 stycznia 2013 r. może pomniejszyć przychody z tytułu praw autorskich o 50-procentowe koszty podatkowe na mniej korzystnych zasadach.
Wtedy bowiem wprowadzony został roczny limit odliczenia: nie może przekroczyć kwoty 42 764 zł (czyli połowy pierwszego przedziału skali podatkowej). Jeżeli łączne koszty podatkowe twórcy są wyższe, to od nadwyżki traci on prawo do tej preferencji, chyba że udowodniłby, iż faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe niż ustawowy limit.