Do kosztów podatkowych można zaliczyć kupione podczas delegacji bilety na targi, wystawy, pokazy, koszty opłaty za bagaż, ale nie wyżywienie – wynika z wyjaśnień resortu finansów.
Zostały one opublikowane w odnowionej ministerialnej bazie interpretacji i innych informacji podatkowych (sip.mf.gov.pl).
Resort wyjaśnił, że przedsiębiorca odbywający podróż służbową może uwzględnić w podatkowych kosztach:

jeżeli podróżuje publicznym środkiem transportu – cenę biletu za przejazd pociągiem, autobusem, promem, samolotem (bez ograniczeń co do rodzaju i klasy środka transportu),Jak rozliczyć wynajem mieszkań dla pracowników jeżeli podróżuje samochodem będącym środkiem trwałym – wszelkie wydatki faktycznie poniesione np. zakup paliwa, opłaty za parking, przejazd drogami płatnymi i autostradami, mycie samochodu, naprawa, holowanie (podstawą rozliczeń są np. faktury, rachunki, dowody opłat), jeżeli podróżuje samochodem osobowym niebędącym środkiem trwałym, czyli używanym na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatki wyłącznie do wysokości wynikającej z kilometrówki, czyli kwoty wynikającej z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu (w tym celu podatnik musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu).

MF zwraca przedsiębiorcom szczególną uwagę na wydatki związane z parkowaniem, udokumentowane biletem z parkometru, kuponem lub biletem jednorazowym, które nie zawierają danych przedsiębiorcy. W takiej sytuacji należy sporządzić dowód wewnętrzny i dołączyć do niego posiadany dokument.
Z kolei wydatki poniesione za granicą, na zakup paliwa i olejów mogą być dokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. Na ich odwrocie należy wpisać dane przedsiębiorcy oraz rodzaj zakupionego towaru.
Wydatków tych nie da się rozliczyć, gdy przedsiębiorca wykorzystuje w podróży auto używane na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. W takiej sytuacji – jak przypomina resort – w kilometrówce mieszczą się nie tylko wydatki eksploatacyjne, ale także inne koszty związane z używaniem samochodu, np. koszty opłat parkingowych, przejazdów płatnymi drogami i autostradami. Wyjątkiem jest czynsz najmu samochodu, co potwierdza interpretacja ogólna MF z 8 listopada 2013 r. (nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005).
Z kolei koszty dojazdu środkami komunikacji miejscowej mogą być odliczone na podstawie biletu albo innego dokumentu, z którego będzie wynikał poniesiony koszt. – Przedsiębiorcy nie obowiązują przy tym ryczałty dotyczące pracowników – wyjaśnił resort. Dodał, że pracowniczy limit nie obowiązuje również w przypadku kosztów noclegu udokumentowanych fakturą lub rachunkiem.
Ministerstwo przypomniało także, że przedsiębiorcy (oraz osobie współpracującej), przysługują diety do takiej samej wysokości, jak pracownikom. To natomiast oznacza, że do kosztów nie można zaliczyć wydatków na wyżywienie.
Oprócz diet przedsiębiorcy nie przysługują żadne ryczałty – dodał resort.
ORZECZNICTWO
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z 18 sierpnia 2016 r., nr 120453/K.