Nie ma podatku od przekazania służbowego auta na cele prywatne, jeżeli nie było odliczenia przy jego nabyciu. Nie ma też od późniejszego jego zbycia – potwierdził dyrektor poznańskiej izby.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który kupił pojazd osobowy, wprowadził go do ewidencji środków trwałych, a potem całkowicie zamortyzował. Przy zakupie nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Nie inwestował też w auto, przez co nie odliczał VAT od części zamiennych. Po kilku latach nieodpłatnie przekazał auto na swoje cele osobiste, a następnie je sprzedał.
Przedsiębiorca uważał, że nie powinien płacić VAT przy jego przekazaniu na cele osobiste. Spodziewał się zaś, że przy sprzedaży musi wystawić fakturę i odprowadzić 23 proc. podatku.
Reklama
Z tym ostatnim nie zgodził się dyrektor IS w Poznaniu. Stwierdził, że podatnik nie musi odprowadzać daniny, bo auto zostało sprzedane już po wycofaniu z firmy. Czyli że podatnik zbył je poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie jest zaś podatnikiem VAT ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana regularna zapłata, oraz nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej – wyjaśnił.
Interpretacja dyrektora IS w Poznaniu z 1 sierpnia 2016 r., nr ILPP2/4512-1-250/16-5/OA.