Przy nowych stawkach stracą ci, którzy sprowadzają stare samochody z silnikiem o dużej pojemności. Nabywcy najpopularniejszych pojazdów zapłacą mniej więcej tyle, co teraz.
DGP dotarł do założeń, w których Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie kwotowych stawek akcyzy. Ich wysokość zależałaby od roku produkcji i pojemności silnika (patrz: infografika).
Potwierdzają się nasze wcześ- niejsze doniesienia – opodatkowane będą nie tylko samochody osobowe (tak jak dziś), ale wszystkie auta o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony (pisaliśmy o tym w artykule „Dostawczaki będą z akcyzą”, DGP nr 206/2016).