Pan Wojciech prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest dobrze prosperującym 30-latkiem. W tym roku działalność przynosi mu większe zyski niż w latach wcześniejszych. Przypuszcza, że już we wrześniu może wpaść w drugi próg podatku dochodowego. Do tej pory, ze względu na brak środków, nie dokonywał jednak znaczących zakupów środków trwałych ani samochodu. – Czy w trakcie roku mogę zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy? A jeśli nie, to co mogę zrobić, aby nie zapłacić zbyt wysokiego podatku dochodowego? – zastanawia się pan Wojciech.
Niewątpliwie podatek liniowy (według 19-proc. stawki) jest korzystną formą opodatkowania dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga jednak spełnienia określonych wymogów, aby skorzystać z tej formy. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać ten sposób opodatkowania, ale muszą złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym. Wyjątek dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Tacy biznesmeni mogą złożyć pisemne oświadczenie również w trakcie roku, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Co więcej, oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego można też złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Ponadto oświadczenie złożone w danym roku jest wiążące w kolejnych latach, chyba że podatnik je odwoła.