Wpis do kartoteki budynków dokonany w 2012 r. nie może być podstawą wymiaru podatku od nieruchomości za wcześniejsze lata – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Chodziło o wspólników spółki cywilnej, którzy pod koniec 2014 r. złożyli informacje w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 r. Wykazali w nich 28 budynków położonych na gruncie leśnym, z czego 25 miały stanowić budynki mieszkalne, a pozostałe 3 to obiekty innym charakterze.
Reklama
Burmistrz miasta ustalił, że dla działek, na których stały budynki, nie było w latach 2008–2011 kartoteki budynkowej (będącej częścią ewidencji gruntów i budynków). Została ona założona dopiero w styczniu 2012 r. Początkowo budynki były w niej oznaczone jako niemieszkalne. W czerwcu 2014 r. starostwo zmieniło jednak ich klasyfikację na mieszkalną.

Reklama
Burmistrz uznał więc, że do połowy czerwca 2014 r. nie można było opodatkować budynków jako mieszkalne (według niższej stawki), bo w kartotece były one oznaczone jako inne niemieszkalne. Wydał więc kilka decyzji nakazujących wspólnikom dopłatę podatku za cały okres, począwszy od 2009 r. do połowy 2014 r.
Wspólnicy zarzucili mu jednak, że przed 2012 r. w ogóle nie było kartoteki. Nie można więc było wymierzyć wyższego podatku za wcześniejszy okres – twierdzili.
Zgodził się z nim WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Orzekł, że skoro kartoteka budynków została założona w 2012 r., to nie może być ona podstawą wymiaru podatku za wcześniejsze lata. Burmistrz nie mógł więc przyjąć do poprzednich okresów klasyfikacji budynków jako niemieszkalnych.
Co więcej, zgromadzone dokumenty wskazują, że funkcja budynków w latach 2010–2011 była inna. Nie jest wykluczone, że była to funkcja mieszkalna – stwierdził.
Zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Zaznaczył, że skoro prezydent nie może kierować się za sporny okres zapisami w kartotece, musi skorzystać z ogólnych zasad postępowania dowodowego.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 20 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Go 126-127/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia