Przedsiębiorca nie potrąci całego VAT od wydatków związanych z autem, które nawet hipotetycznie mógłby wykorzystywać nie tylko w działalności gospodarczej – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Nie ma przy tym znaczenia, że spełni inne warunki wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług.
Pytanie zadał przedsiębiorca planujący leasing dwóch samochodów osobowych. Jeden chciał wykorzystywać wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Drugi byłby używany nie tylko w firmie, ale też w celach prywatnych. W związku z tym mężczyzna sądził, że będzie mógł odliczyć odpowiednio cały VAT od rat leasingowych i kosztów eksploatacyjnych pierwszego auta oraz połowę podatku dotyczącą drugiego pojazdu. Odpowiednio też w pierwszej sytuacji cała kwota netto byłaby jego kosztem podatkowym, a w drugiej dodatkowo jeszcze połowa nieodliczonego VAT.
Reklama
W przypadku samochodu używanego tylko w firmie przedsiębiorca prowadziłby też ewidencję jego przebiegu i składał informację VAT-26 o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Był pewny, że w ten sposób spełni wszystkie warunki ustawowe i w konsekwencji będzie rozliczał się prawidłowo.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zgodził się z nim tylko w części. Przyznał, że przedsiębiorca będzie mógł odliczać połowę VAT od wydatków związanych z autem używanym do celów mieszanych. Wynika to bowiem z ogólnej zasady zapisanej w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. Nie ma jednak mowy o odliczeniu całej daniny od wydatków związanych z drugim samochodem. Z art. 86a ust. 4 i ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT wynika, że takie prawo przysługuje wobec wydatków związanych z samochodami, których sposób wykorzystania wyklucza ich używanie na cele prywatne – wyjaśnił dyrektor izby. Tymczasem jego zdaniem nie można obiektywnie wykluczyć sytuacji, w której np. przedsiębiorca będzie musiał wykorzystywać drugi samochód do celów prywatnych, jeśli pierwsze auto będzie zepsute.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 lipca 2016 r., nr ITPP2/4512-237/16/AJc.