Udostępnianie samochodów klientom, którzy swoje pojazdy oddali do serwisu, pozostaje w ścisłym związku z działalnością dealera samochodowego. W związku z tym przysługuje mu prawo do odliczenia całego VAT – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła dealera samochodów osobowych, który często udostępniał pojazdy potencjalnym nabywcom na jazdy próbne i demonstracyjne. Wypożyczał je także klientom, np. na czas przeglądu technicznego lub prac serwisowych. W ten sposób chciał zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, co w przyszłości mogłoby się przełożyć na większe zyski.

Polecany produkt: Samochód w firmie >>>

Dealer uznał zatem, że udostępnianie samochodów pozostaje w związku z jego podstawową działalnością (sprzedażową) i dlatego może odliczać cały VAT przy nabyciu pojazdów przeznaczonych nie tylko do bezpośredniej odsprzedaży, ale również w celu wypożyczania ich klientom.
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że taki sposób wykorzystywania pojazdów nie wspiera bezpośrednio sprzedaży, tylko jest ogólnie związany z działalnością dealera. Uznał więc, że spółce będzie przysługiwało prawo wyłącznie do odliczenia 60 proc. kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup tych pojazdów i to nie więcej niż 6 tys. zł (zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, obecnie jest to 50 proc. VAT).
WSA w Krakowie podzielił to stanowisko, ale Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ten wyrok. Orzekł, że samochody zastępcze dla klientów powinny być traktowanie analogiczne jak samochody testowe.
Sędzia Hieronim Sęk wyjaśnił, że udostępnienie takich pojazdów wpływa bezpośrednio na uatrakcyjnienie warunków sprzedaży. – Ten element oferty można uznać za na tyle blisko związany z działalnością sprzedażową, że w tym zakresie dopuszczalne jest przyznanie pełnego prawa do odliczenia VAT – powiedział sędzia.
Przywołał także inne wyroki to potwierdzające (sygn. akt I FSK 1419/13, I FSK 796/13, I FSK 1442/13).
Z kolei – dodał sędzia – inna jest linia orzecznicza odnosząca się do samochodów służbowych, wykorzystywanych przez pracowników przedsiębiorcy. Wyraźnie z niej wynika, że samochody służbowe nie są objęte pełnym odliczeniem podatku.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 26 lipca 2016 r., sygn. akt I FSK 113/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia