Bank, który wpłacił do urzędu skarbowego podatek należny w dniu poboru i w odpowiedniej wysokości, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Organ ma jednak ustalić, czy zwrot należy się bankowi, czy podatnikowi – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła banku, który zamierzał wprowadzić do swojej oferty lokaty terminowe i przekazywać klientom jednorazowo odsetki za cały deklarowany okres lokaty. Miał je z góry pomniejszać o 19-proc. zryczałtowany PIT wpłacany na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jeśli klient wypowiedziałby umowę lokaty, to bank miał mu zwrócić zdeponowaną kwotę, pomniejszoną o wypłacone odsetki. PIT pozostawał jednak na rachunku urzędu skarbowego.
Wątpliwości dotyczyły tego, komu w tej sytuacji przysługuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i otrzymania zwrotu podatku. Bank twierdził, że jemu, bo to on poniósł uszczerbek.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że nadpłata powstaje u klienta i tylko on może złożyć wniosek o jej stwierdzenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z fiskusem. Uznał, że płatnik nie może złożyć wniosku, bo nadpłata powstaje u niego wyłącznie wtedy, gdy pobierze podatek, który w ogóle się nie należał lub pobierze go i wpłaci w zawyżonej wysokości. – Tymczasem w chwili poboru PIT był należny i pobrany w odpowiedniej wysokości – zauważył WSA. Dodał, że bez znaczenia jest to, kto poniósł uszczerbek.
NSA orzekł, że nie można odmawiać bankowi prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Od razu dodał jednak, że organ podatkowy będzie zobowiązany zawiadomić podatnika o toczącym się postępowaniu i ustalić, z czyją nadpłatą ma do czynienia. W zależności od tego PIT powinien zostać zwrócony podatnikowi lub płatnikowi – powiedziała sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2119/14.