Od zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych jazd lokalnych trzeba naliczyć podatek – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Interpretacja jest sprzeczna z tą, jaką w grudniu 2015 r. wydał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3). Był to jak dotąd jednostkowy przypadek korzystnego dla podatnika stanowiska organów.
W sprawie PIT od ryczałtów samochodowych wypowiedział się już także Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok z 15 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 635/14) okazał się korzystny dla podatników. Sąd potwierdził, że zwrot wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych nie jest w ogóle przychodem pracownika.