Jeżeli płatność jest regulowana za pomocą karty płatniczej, to obrót musi być zaewidencjonowany w kasie fiskalnej – wyjaśnił dyrektor warszawskiej izby.
Z pytaniem wystąpiła spółka planująca uruchomienie sklepu internetowego.
Wyjaśniła, że sprzedaż towarów będzie się odbywać w systemie wysyłkowym. Natomiast płatności będą regulowane za pobraniem, przelewem bankowym lub za pośrednictwem karty płatniczej.
Spółka chciała się upewnić, czy w związku z tym będzie zwolniona z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, o którym mowa w rozporządzeniu z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544 ze zm.).
Przewiduje ono, że jednym z warunków zwolnienia jest zapłata za pośrednictwem poczty lub przelewem na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poz. 37 załącznika do rozporządzenia).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że jeśli zapłata będzie dokonywana za pobraniem lub przelewem na rachunek spółki, to będzie spełniony warunek zwolnienia, o którym mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Zwolnienie będzie jednak wykluczone, gdy płatność będzie regulowana poprzez ściągnięcie środków z karty płatniczej. Taki sposób zapłaty nie zmienia bowiem charakteru transakcji, nadal jest ona w istocie transakcją gotówkową – stwierdził organ.
Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 14 czerwca 2016 r., nr IPPP2/4512-319/16-4/BH.