Organy podatkowe mają pełne prawo domagać się dopłaty podatku, gdy raporty dobowe z kasy fiskalnej nie zgadzają się z transakcjami, które przeszły przez terminal płatniczy – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził dwie dyskoteki. Miał jednak tylko jedną kasę fiskalną i nie ewidencjonował na niej wszystkich transakcji. Po przeprowadzeniu kontroli podatkowej fiskus ustalił, że brakuje 55 tys. zł. Do takiego wniosku doszedł po porównaniu dobowych raportów z kasy fiskalnej z kwotami wynikającymi z płatności kartami płatniczymi za te same dni.
Mężczyzna tłumaczył rozbieżności na kasie i terminalu na różne sposoby. Twierdził np., że transakcje, które przeszły przez terminal płatniczy, były ewidencjonowanie na kasie fiskalnej nie wtedy, gdy klient podawał PIN (zlecenie zapłaty), tylko dopiero z chwilą, gdy pieniądze wpłynęły na firmowe konto (zaksięgowania płatności). Albo – to inny rzekomy powód – że raporty dobowe były drukowane przed zakończeniem sprzedaży z danego dnia i nie obejmowały wszystkich transakcji.
Co innego zeznali przesłuchani przez urząd kontroli skarbowej pracownicy klubów. Potwierdzili, że używali tylko jednej kasy fiskalnej, co uniemożliwiało im rejestrację wszystkich transakcji, bo kluby były otwarte w tych samych godzinach.
Dyrektor UKS uznał więc księgi podatnika za nierzetelne i sam wymierzył mu podatek do zapłaty. Ustalił go na podstawie wyciągów z rachunku bankowego. Decyzję tę potwierdził następnie dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, który zauważył, że wbrew twierdzeniom podatnika kwoty płatności nie zostały zaewidencjonowane także w późniejszych terminach.
Decyzję organów potwierdziły: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku i Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy przypomniały, że podatnicy, którzy prowadzą ewidencję na kasach, są zobowiązani ewidencjonować każdą sprzedaż z chwilą jej dokonania (a nie wpływu należności) i drukować raport dobowy po zakończeniu sprzedaży danego dnia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 7 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2065/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia