Jeżeli przy prowadzeniu samodzielnej działalności podatnik osiąga przychody w ramach dwóch różnych form organizacyjnych, to dla potrzeb VAT stanowią one jeden obrót – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpiła dentystka, która ma w swoim gabinecie kasę fiskalną. Chcąc zatrudnić innych lekarzy, musiała zarejestrować niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ). Obie te formy działalności są firmami jednoosobowymi na nazwisko podatniczki i pod tym samym adresem. Prowadzone są w ramach jednego wpisu w CEIDG, w którym ujawniona jest ta sama firma jej przedsiębiorstwa.
Stomatolog chciała się upewnić, czy w związku z tym może stosować tylko jedną kasę fiskalną. Wskazywała, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 ze zm.) przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w ramach którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności medycznej, nie stanowi odrębnego podmiotu świadczącego usługi w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym występuje jako jeden podatnik VAT. Z tego powodu stomatolog uważała, że nie ma potrzeby kupowania kolejnej kasy.
Zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że jeśli podatniczka wykonuje działalność w ramach prywatnej praktyki stomatologicznej oraz w ramach NZOZ, i obie te formy działalności są prowadzone na jej nazwisko, w ramach jednego wpisu w CEIDG, a posiadana przez nią kasa umożliwia ewidencjonowanie całego obrotu uzyskanego w ramach prywatnej praktyki oraz w NZOZ, to podatniczka nie musi kupować drugiej kasy.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 28 kwietnia 2016 r. nr IBPP3/4512-89/16/JP.