Trudno się połapać, kto dziś faktycznie kieruje w Polsce administracją podatkową, celną i skarbową.
Projekt wprowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej złożyli w Sejmie posłowie. Nie wiadomo, kto konkretnie, bo najwyraźniej przedstawiciele sejmowej większości sami siebie zwolnili z obowiązku poinformowania o tym. Projekt jest, i tyle. Czy to ważne, kto go napisał?
Wiadomo natomiast, że prace nad reformą miały się toczyć całkiem gdzie indziej, bynajmniej nie w Ministerstwie Finansów. Powołany został Doraźny Zespół problemowy do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.