Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą i sprzedawać towary przez internet – pisze pan Mateusz. Czy będę musiał kupić kasę fiskalną i wystawiać paragony – pyta czytelnik.
Przepisy rozporządzenia dotyczące kas fiskalnych przewidują różnego rodzaju zwolnienia podmiotowe (par. 3), jak i przedmiotowe (par. 2), które umożliwiają niestosowanie kas fiskalnych w sklepach internetowych. Jednak dużo będzie zależało od tego, co w takim sklepie będzie sprzedawane. Rozporządzanie zawiera bowiem katalog towarów, których sprzedaż łączy się z bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania obrotu. Zostały one wymienione w par. 4 ust. 1 rozporządzenia. Chodzi tu m.in. o sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, fotograficzny oraz zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych. W tym ostatnim przypadku chodzi o przykładowo o płyty CD i DVD. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 26 lutego 2016 r. (nr ILPP2/4512-1-847/15-6/SJ). Stwierdził on, że dokonując sprzedaży nagranych płyt CD i DVD, podatnik ma obowiązek ewidencjonowania każdej sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bez względu na fakt, że będą one dostarczane klientom w systemie wysyłkowym.
W poz. 37 załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, preferencja nie przysługuje. Przykładowo tak było w sprawie rozpatrywanej również przez dyrektora poznańskiej IS w interpretacji z 13 marca 2016 r. (nr ILPP2/4512-1-882/15-6/AD). Chodziło o spółkę, która chciała sprzedawać np. kawę, herbatę, ekspresy i inne akcesoria nie tylko w stacjonarnym sklepie, ale też przez internet. Wyjaśniła, że płatność z tytułu dostawy ma być uiszczana za pośrednictwem podmiotu, który należność otrzymaną od klienta przekaże przelewem na rachunek bankowy spółki (system płatności internetowych) albo z wykorzystaniem opcji „za pobraniem” (otrzymaną od klienta gotówkę firma kurierska przelewem bankowym przekaże na rachunek spółki). Natomiast towary kupione w sklepie internetowym będą dostarczane klientom w systemie wysyłkowym, czyli np. za pośrednictwem kuriera.
Reklama
Spółka jednak chciała sprzedawać również vouchery na okaziciela, które klient może nabyć w jej sklepie internetowym do wykorzystania w nim np. w ciągu trzech miesięcy.
Fiskus stwierdził więc, że podatnik nie będzie mógł skorzystać w tym przypadku ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, wynikającego z par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. W takim przypadku bowiem nie dochodzi do zapłaty za daną transakcję sprzedaży towarów za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lecz voucherem. Zdaniem organu bowiem bez znaczenia jest to, że wcześniej należność za voucher została uregulowana w ten sposób. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma niezależnymi transakcjami: sprzedażą vouchera oraz sprzedażą towaru, gdzie należność regulowana jest voucherem.

Reklama
Dopiero bowiem w chwili realizacji vouchera dochodzi do wydania towarów na rzecz okaziciela vouchera. – Zatem w tym momencie dochodzi do sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy o VAT, za które to transakcje płatność regulowana jest wcześniej nabytym voucherem – wyjaśnił organ.
Preferencji nie wyklucza natomiast dokonywanie płatności za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal (zob. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 kwietnia 2016 r., nr IPPP2/4512-173/16-2/DG). Organy nie kwestionują też zwolnienia, gdy podatnicy wyjaśniają, że dokumentują transakcje fakturami.

Sklep internetowy może także korzystać z innego zwolnienia podmiotowego (par. 3) – z względu na wartość obrotu. Jednak w tym przypadku limit wynosi 20 tys. zł. ©? Warunki zwolnienia Sklep internetowy może korzystać ze zwolnienia, bez względu na wysokość obrotów, gdy spełni łącznie trzy warunki (poz. 37 załącznika do rozporządzenia w związku z par. 2): ● dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym, ale: ● zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, ● z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Nie ma to zastosowania, gdy chodzi o towary wymienione w par. 4 ust. 1 rozporządzenia. Podstawa prawna Par. 2, 3, 4 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).