Podatnicy wpisani w ewidencji gruntów i budynków jako współwłaściciele nieruchomości odpowiadają za majątek solidarnie. Ich wzajemne relacje nie mają znaczenia dla celów opodatkowania – uznał NSA.
Spór sprowadzał się do tego, kto powinien zapłacić podatek od nieruchomości za dom jednorodzinny w Zielonce pod Warszawą – mąż czy żona. Oboje żyli w separacji i od 13 lat bezskutecznie spierali się przed sądem rejonowym o podział majątku.
Burmistrz określił zobowiązanie podatkowe obojgu, ale kobieta nie chciała uregulować daniny. Podkreśliła, że od dawna nie jest już w posiadaniu nieruchomości, bo od kilku lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, została pozbawiona władztwa nad domem i teraz jego posiadaczem samoistnym jest mąż. To on powinien więc uregulować zobowiązanie.