Firma pana Jacka zastanawia się nad budową parkingu podziemnego z ażurowymi ścianami. Chodzi o to, że nie będą one jednolite, jak w każdym normalnym budynku, ale zbudowane z belek, przez które będzie mogło swobodnie przepływać powietrze. – Wydaje mi się, że taka konstrukcja nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości. Czy mam rację – pyta pan Jacek.
Niestety nie. Konstrukcje bez ścian, a jedynie z belkami, są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Zwykle tego rodzaju parkingi są budowane przy centrach handlowych i supermarketach. Orzecznictwo sądów jest niekorzystne dla ich właścicieli.
Wątpliwości jednak istnieją. Wynikają one z definicji budynku. Zgodnie bowiem z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.