Były przedsiębiorca może rozliczać przychody poza działalnością gospodarczą, nawet wtedy, gdy formalnie jej nie zlikwidował ani nie zawiesił – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o mężczyznę, który najpierw prowadził szkolenia we własnej, jednoosobowej firmie, ale następnie wniósł ją w całości aportem do nowo utworzonej spółki z o.o. Sam stał się udziałowcem tej spółki i od tej pory prowadził szkolenia na jej rzecz lub w jej imieniu wyłącznie na podstawie umowy o dzieło. Było to ok. 50 godzin w miesiącu. Formalnie jednak nie zlikwidował, ani nie zawiesił działalności gospodarczej. Z tego powodu doszło do sporu, czy prowadzone przez niego szkolenia są dla niego źródłem przychodu z działalności wykonywanej osobiście, czy z działalności gospodarczej.
Podatnik uważał, że jest to działalność wykonywana osobiście, co dawało mu prawo do odliczania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu.
Argumentował, że mimo braku formalnej likwidacji faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, bo cała masa majątkowa jego firmy, pracownicy, współpracownicy i klienci zostali przeniesieni do nowej spółki.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach doszedł jednak do wniosku, że liczy się kryterium formalne. Uznał, że skoro działalność nie została zlikwidowana, a jej zakres pokrywa się z działalnością podatnika w nowej spółce, to nadal powinien on rozliczać przychody ze szkoleń w ramach firmy.
Podatnik wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Sąd przypomniał, że sprawa dotyczy interpretacji i że organy podatkowe nie mogą zmieniać stanu faktycznego podanego we wniosku o interpretację. – Skoro podatnik twierdzi, że nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie ma przeszkód, by rozliczał przychody poza firmą – stwierdził WSA.
Dodał zarazem, że brak formalnej likwidacji firmy nie oznacza jeszcze prowadzenia działalności gospodarczej, bo wpis do rejestru jedynie umożliwia jej prowadzenie, ale go nie przesądza.
Wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. To, że zakres usług świadczonych przez podatnika w starej i nowej firmie się pokrywa, nie przesądza o kwalifikacji źródła przychodu nawet w przypadku braku formalnej likwidacji działalności – wyjaśniła sędzia Danuta Małysz. Dodała, że liczy się to, iż faktycznie jest ona prowadzona. ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1553/14.