Przedłużenie terminu na zwrot VAT w ramach czynności sprawdzających przestaje działać po wszczęciu postępowania podatkowego – orzekł WSA w Gdańsku.
Reklama
Wątpliwości dotyczyły art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że zasadniczo zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym następuje w terminie 60 dni. Jednocześnie jednak daje urzędowi skarbowemu możliwość przedłużenia go „do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego (na podstawie przepisów ordynacji podatkowej) lub postępowania kontrolnego (na podstawie ustawy o kontroli skarbowej)”.

Reklama
Sprawa dotyczyła podatnika, który czekał na zwrot ponad 28 tys. zł VAT. W wyniku czynności sprawdzających fiskus ustalił jednak, że część podatku została odliczona na podstawie faktur, które budzą wątpliwości. W związku z tym postanowił przyjrzeć się im w ramach postępowania podatkowego. Działanie fiskusa wyglądało tak: w trakcie czynności sprawdzających wydał postanowienie o przedłużeniu terminu na zwrot VAT, po czterech dniach wszczął postępowanie podatkowe, a po kolejnych trzech tygodniach wydał kolejne postanowienie o przedłużeniu terminu na zwrot VAT – do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń podatnika.
Podatnik zakwestionował takie działania organu. Uważał, że postanowienie wydane w trakcie czynności sprawdzających jest skuteczne tylko do czasu ich zakończenia. Natomiast wszczynając postępowanie podatkowe, organ powinien był wydać nowe postanowienie o przedłużeniu terminu na zwrot. Skoro tego nie zrobił, to działał już po jego upływie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał mu rację. Orzekł, że każda zmiana postępowania, w ramach którego następuje weryfikacja rozliczeń podatnika, wymaga wydania nowego postanowienia o przedłużeniu terminu.
W tej sprawie z chwilą wszczęcia postępowania podatkowego zakończył się etap czynności sprawdzających. Tym samym termin wynikający z postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT, wydanego w ramach czynności sprawdzających, skończył się z dniem wszczęcia postępowania podatkowego – orzekł WSA. W momencie wydania zaskarżonego postanowienia naczelnik urzędu skarbowego działał już więc po upływie ustawowego terminu na zwrot VAT.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 420/16