Jeżeli fundatorami fundacji rodzinnej są małżonkowie, to wypłata im świadczeń jako beneficjentom też jest bez PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Uwzględnił bowiem skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na wcześniejszą, niekorzystną dla podatników interpretację indywidualną – z 30 kwietnia 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.2.JK). Zmienił ją z urzędu.

O zmianie podejścia fiskusa do tego zagadnienia informowaliśmy już w artykule „Fundacje rodzinne właśnie stały się sporo atrakcyjniejsze” (DGP nr 126/2024). Wówczas jednak bazowaliśmy na informacji otrzymanej od dyrektora KIS przez kancelarię, która złożyła skargę do WSA.

Teraz nasze doniesienia potwierdza opublikowana właśnie nowa interpretacja, z 25 czerwca br.

Dla małżonków…

Dotyczy ona małżonków, którzy są zarówno fundatorami, jak i beneficjentami fundacji rodzinnej. Pierwotnie dyrektor KIS twierdził, że wypłata im świadczeń będzie częściowo opodatkowana PIT. Świadczenie będzie bowiem zwolnione tylko proporcjonalnie do wniesionego przez męża i żonę mienia.

Dyrektor KIS tak odczytywał art. 21 ust. 49 ustawy o PIT, zgodnie z którym zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 157 stosuje się tylko do części przychodów odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej.

Fiskus uważał więc, że jeżeli małżonkowie wnieśli swoje wkłady po 50 proc., to tylko połowa wypłacanego im świadczenia będzie bez PIT, a druga połowa będzie opodatkowana.

Teraz potwierdza, że całe wypłacone świadczenie będzie bez podatku. Przyznał bowiem, że jeżeli fundatorami są osoby z zerowej grupy podatkowej (małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha), to dla potrzeb zastosowania zwolnienia z PIT można sumować proporcję wartości ich mienia.

To oznacza, że jeżeli małżonkowie mają po 50 proc. wkładów, to proporcja dla każdego z nich (o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej) będzie wynosiła 100 proc. W związku z tym zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 49 ustawy o PIT będzie miało zastosowanie do 100 proc. świadczenia.

…i nie tylko

Nowa interpretacja dotyczy małżonków, ale ta sama zasada odnosi się do wszystkich fundatorów z zerowej grupy podatkowej, np. rodzeństwa, rodziców i dzieci. Przykładowo, jeżeli proporcja mienia przekazanego do fundacji przez rodzeństwo: dwie siostry i dwóch braci, jest równa i wynosi po 25 proc., to łącznie jest to 100 proc. i w związku z tym wypłata każdemu z nich świadczenia będzie w całości bez PIT.

Jeśli natomiast fundatorami są trzy siostry i wujek (wkład każdego z nich to 25 proc.), to proporcje sumuje się tylko u sióstr (75 proc.), bo tylko tu mamy do czynienia z najbliższą rodziną. Wujek nie jest zaliczany do zerowej grupy podatkowej.

Zatem przy wypłacie świadczeń siostrom zwolnienie z PIT będzie dotyczyło tylko 75 proc. Natomiast świadczenia dla wujka będą zwolnione z PIT tylko w 25 proc. Od pozostałej części trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. ©℗