Przy przekształceniu spółki z o.o. w osobową trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od niepodzielonego zysku i kapitałów, z wyjątkiem zakładowego – orzekł NSA. Zdaniem ekspertów taka profiskalna wykładnia jest niezgodna z dyrektywą.
– Jeżeli przekształciły się spółki, które nie zwiększają w wyniku przekształcenia swojego majątku, to trudno mówić o opodatkowaniu – podkreśla Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Profesora W. Modzelewskiego.
Jest podatek