Podatnik, który po zakończeniu umowy leasingu postanowi wykupić auto, wprowadza je do ewidencji środków trwałych w cenie wynikającej z faktury zakupu – wyjaśnił dyrektor katowickiego organu.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która wzięła w leasing (operacyjny) samochód. Po ustalonym okresie płacenia rat ma ona wykupić auto za cenę 612 zł. Po uregulowaniu tej kwoty prawo własności samochodu przejdzie na spółkę. Zamierza ona wykorzystywać auto dłużej niż rok, dlatego planuje wprowadzić je do ewidencji środków trwałych.
Jej wątpliwość dotyczyła tego, jak ustalić wartość początkową pojazdu. Czy ma być nią wartość rynkowa przyjęta do ubezpieczenia OC i AC, czyli 56 650 zł, czy cena nabycia 612 zł. Spółka opowiadała się za tą wyższą.
Nie zgodził się na to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że wartość początkowa auta powinna być ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1CIT, czyli w cenie nabycia z faktury zakupu.
Zwrócił także uwagę na to, że w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego spółka – jako korzystający ze środka trwałego – zalicza do kosztów podatkowych raty leasingowe. Ich suma odpowiada wartości początkowej środka trwałego.
Przyjęcie zatem za prawidłowe stanowiska spółki skutkowałoby możliwością dwukrotnego ujęcia w kosztach tego samego wydatku – raz w postaci opłat leasingowych, a drugi raz w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości rynkowej środka trwałego.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-399/16/TS.