Pracownik budowlany, któremu szef opłacił zakwaterowanie w innej miejscowości, ma z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu – uznał minister finansów w interpretacji zmieniającej.
Dodał, że takie świadczenie jest wolne od podatku do miesięcznej wysokości 500 zł (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT), ale powyżej tej kwoty jest już opodatkowane.
Takie stanowisko oznacza powrót do wykładni prezentowanej przez fiskusa, zanim jeszcze nie zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieodpłatnych świadczeń pracowniczych (z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K7/13). Urzędnicy twierdzili przez lata, że wszystkie noclegi finansowane przez pracodawcę są przychodem pracownika. Żaden przepis bowiem nie nakazuje pracodawcy finansować zakwaterowania w hotelu czy na kwaterze pracowniczej.