Kwota pobrana za odwołanie rezerwacji jest odszkodowaniem za poniesione koszty i utracone korzyści. Nie jest więc opodatkowana VAT. Co innego z zapłatą za zniszczenia w hotelu i za zgubiony klucz – wyjaśnił dyrektor katowickiego organu.
Z pytaniem wystąpiła spółka prowadząca hotel. Obciąża ona klientów różnymi opłatami, m.in. za nieskorzystanie z zarezerwowanego pokoju i za zniszczenia. Te pierwsze są pobierane, gdy klient nie odwoła rezerwacji do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. Muszą je też zapłacić klienci, którzy korzystają z obniżonych cen, bo rezerwują pokój dużo wcześniej. Oni w ogóle nie mogą odwołać rezerwacji bezkosztowo.
Reklama
Spółka pobiera opłaty także w innych przypadkach, np. gdy klient uszkodzi sprzęty w wynajętym pokoju, szczególnie go zabrudzi albo zgubi klucz do drzwi lub do blokady rowerów, z których hotelowi goście mogą również korzystać.
Spółka sądziła, że we wszystkich tych przypadkach nie musi naliczać VAT. Argumentowała, że opłata za spóźnione anulowanie rezerwacji i rezygnację z pokoju nie jest wynagrodzeniem za jakąkolwiek usługę. Ma ona charakter odszkodowawczy, bo ma na celu zrekompensowanie spółce poniesionych kosztów oraz utraconych korzyści związanych z niewykorzystaniem pokoju. Tak samo jest w drugim przypadku – uważała.

Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach tylko częściowo się z nią zgodził. Przyznał, że należność za odwołanie w ustalonym terminie rezerwacji i za nieskorzystanie z pokoju nie jest ekwiwalentem za usługę. Jest to rekompensata i dlatego nie podlega ona opodatkowaniu. Hotel nie jest więc zobowiązany do wystawiania faktur VAT z tego tytułu.
Inaczej jest, zdaniem organu, z opłatami za zniszczenia, dodatkowe sprzątanie lub zgubienie kluczy. Są to należności związane z usługą wynajmu lokalu, które są pobierane w związku z niewłaściwym używaniem przedmiotu najmu – wyjaśnił.
Zwrócił uwagę na to, że w tym wypadku można wskazać konkretnego beneficjenta usługi, a więc korzystającego z lokalu, który w związku z zaistnieniem określonych okoliczności jest zobowiązany do wypłaty ustalonego wynagrodzenia. Otrzymana przez hotel kwota nie jest więc karą (odszkodowaniem), lecz stanowi wynagrodzenie za świadczenie (czynność) związane z zaistniałym zdarzeniem.
– Kara umowna czy opłata powinna mieć charakter jednostronny, nie może wiązać się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego i ma mieć na celu naprawienie szkody – wyjaśnił organ. Tymczasem – dodał – w przypadku pobieranych przez hotel opłat zachodzi bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem (tj. naprawą zniszczonej rzeczy, dodatkowym sprzątaniem, wydaniem nowych kluczy).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 czerwca 2016 r. nr IBPP2/4512-214/16/BW