Organizacje związkowe reprezentatywne, wchodzące w skład Doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej na spotkaniu 9 czerwca 2016 w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie zdecydowały o zgłoszeniu wspólnych postulatów.

1. Zapisanie w ustawie wprowadzającej KAS gwarancji zatrudnienia i statusu zatrudnienia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom podległym Ministrowi Finansów z wyjątkiem przypadków określonych w art. 141 ust. 2 projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z 31 maja 2016.

2. Zapisanie w ustawie wprowadzającej KAS gwarancji zachowania całkowitego wynagrodzenia (uposażenia) wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom podległym Ministrowi Finansów na poziomie nie niższym od dotychczasowego.

3. Realizacja, poprzez odpowiednie zapisy ustawowe, deklaracji Ministra Finansów o zagwarantowaniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w roku 2017 na poziomie nie niższym niż 3 tys. zł.

4. Zapisanie w ustawie wprowadzającej KAS gwarancji zachowania miejsca i warunków zatrudnienia szczególnie chronionym funkcjonariuszom i pracownikom podległym Ministrowi Finansów.

Źródło: Porozumienie ZZ ws. KAS