Przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w Krajowej Administracji Skarbowej będzie brana pod uwagę skuteczność w przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT – zapowiedział minister finansów.
Wskazówki te znalazły się w okólniku wysłanym do dyrektorów i naczelników administracji podatkowej, skarbowej i celnej. Dokument pochodzi wprawdzie z początku kwietnia br., ale jego treść została dopiero teraz upubliczniona.
Minister przypomniał o wzroście luki w VAT będącej przede wszystkim skutkiem przestępstw karuzelowych. Dlatego zaleca zwiększenie liczby kontroli w VAT przeprowadzanych na zasadzie analizy ryzyka. Kontrolowane mają być zwłaszcza podmioty o rocznej sprzedaży powyżej 5 mln zł.
Oczekuje też zwiększenia liczby postępowań podatkowych w sprawie odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa.
Minister podkreśla, że konsekwencje w zakresie awansów nie będą dotyczyć niemożliwych do wyegzekwowania zaległości, będących wynikiem decyzji wydanych na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Chodzi przede wszystkim o zaległości wynikające z pustych faktur.
Urzędnicy mają natomiast szybciej reagować na jakiekolwiek sygnały, nawet tylko sugerujące prawdopodobieństwo wystąpienia przestępstwa skarbowego.