Przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w Krajowej Administracji Skarbowej będzie brana pod uwagę skuteczność w przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT – zapowiedział minister finansów.
Wskazówki te znalazły się w okólniku wysłanym do dyrektorów i naczelników administracji podatkowej, skarbowej i celnej. Dokument pochodzi wprawdzie z początku kwietnia br., ale jego treść została dopiero teraz upubliczniona.
Minister przypomniał o wzroście luki w VAT będącej przede wszystkim skutkiem przestępstw karuzelowych. Dlatego zaleca zwiększenie liczby kontroli w VAT przeprowadzanych na zasadzie analizy ryzyka. Kontrolowane mają być zwłaszcza podmioty o rocznej sprzedaży powyżej 5 mln zł.
Oczekuje też zwiększenia liczby postępowań podatkowych w sprawie odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa.
Minister podkreśla, że konsekwencje w zakresie awansów nie będą dotyczyć niemożliwych do wyegzekwowania zaległości, będących wynikiem decyzji wydanych na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Chodzi przede wszystkim o zaległości wynikające z pustych faktur.
Urzędnicy mają natomiast szybciej reagować na jakiekolwiek sygnały, nawet tylko sugerujące prawdopodobieństwo wystąpienia przestępstwa skarbowego.
Minister zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach oszustami są podmioty zarejestrowane w „wirtualnych” biurach. Polecił więc, aby urzędnicy uaktualniali o każdą taką firmę Bazę Podmiotów Szczególnych, i to zanim jeszcze trafi ona do niej jako sprawca wyłudzeń. Taki rejestr prowadzi administracja skarbowa; znajdują się w nim podatnicy oznaczeni jako nieuczciwi i w związku z tym niemający np. prawa do ulg podatkowych.
Minister Szałamacha chce też, aby urzędnicy sprawnie wykreślali z rejestru VAT firmy, które nie istnieją bądź nie ma możliwości kontaktu z ich reprezentantami. Niezależnie od tego resort finansów chce, aby takie podmioty w ogóle nie były rejestrowane jako podatnicy VAT. Takie rozwiązanie jest szykowane w dużej nowelizacji ustawy o tym podatku, nad którą prace ciągle trwają. ©?
Szczegółowe zalecenia ministra finansów dla urzędników:
● zwiększenie liczby kontroli w VAT przeprowadzanych na zasadzie analizy ryzyka. Kontrolowane mają być przede wszystkim podmioty o rocznej sprzedaży powyżej 5 mln zł. Do tego mają być wykorzystani także urzędnicy obecnie sprawdzający rozliczenia w PIT;
● uaktualnienie Bazy Podmiotów Szczególnych o wszystkie firmy zarejestrowane w wirtualnych biurach;
● zwiększenie liczby postępowań podatkowych w sprawie odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa;
● zwiększenie liczby czynności sprawdzających i prób skontaktowania się z podatnikami w przypadku, gdy nie odpowiadają oni na sygnały od fiskusa. Celem ma być sprawne wykreślanie ich z rejestru podatników VAT. W takich sytuacjach urzędnicy mają też występować do Krajowego Rejestru Sądowego o zbadanie, czy zapisane w nim dane takiej firmy są zgodne z rzeczywistością;
● kierowanie do analizy komórek karnoskarbowych wszystkich przypadków niezłożenia do końca lipca sprawozdań finansowych;
● częstsze stosowanie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych.