Tylko opiekunowie prawni małoletnich i ich rodziny zastępcze mają prawo do preferencji prorodzinnej w PIT – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Takie prawo nie przysługuje innym opiekunom prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.Tak właśnie było w tej sprawie. Pytanie zadali małżonkowie, którzy przez lata opiekowali się dziećmi jako rodzina zastępcza i odliczali z tego tytułu ulgę prorodzinną. Od 2015 r. zostali oni opiekunami w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, gdzie zgodnie z wyrokiem sądu mieszkało wraz z nimi ośmioro dzieci.
Małżonkowie nie byli prawnymi opiekunami małoletnich, ale w praktyce ich sytuacja nie różniła się znacząco od poprzedniej. Nadal uważali się za rodzinę zastępczą i sądzili, że mają prawo do rozliczania ulgi prorodzinnej na wszystkie z dzieci, którymi się opiekowali.
Wprawdzie z art. 27f ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT wynika, że taka preferencja przysługuje tylko opiekunom prawnym dziecka i jego rodzinie zastępczej, ale małżonkowie byli zdania, że przepis ten należy rozumieć rozszerzająco. Uważali, że ustawodawca przeoczył fakt, iż oprócz opiekunów prawnych małoletnich są także inni, sprawujący nad nimi tylko pieczę sądową. Nie są oni wprawdzie rodziną zastępczą, ale mają identyczny jak ona zakres obowiązków wobec dzieci. Małżonkowie wskazywali, że placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego istnieją dopiero od 2011 r. (powstały w wyniku wejścia w życie ustawy w 2011 r. o pieczy zastępczej). Sądzili, że być może dlatego ustawa podatkowa ich nie objęła.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że w tym wypadku przepisy o uldze prorodzinnej nie mają zastosowania. Podkreślił, że preferencja mogłaby przysługiwać tylko, gdyby małżonkowie byli opiekunami prawnymi małoletnich albo rodziną zastępczą. W tym wypadku żadna z tych sytuacji nie ma miejsca.
Nie ma więc też mowy o uldze – podsumował dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 maja 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-145/16/HK