Przepisy o uldze prorodzinnej wymagają posiadania wobec dziecka władzy rodzicielskiej, bycia jego opiekunem prawnym bądź rodziną zastępczą – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadała kobieta, która po rozwodzie wyszła ponownie za mąż. Z poprzedniego związku ma córkę, a jej nowy mąż – syna. Małżonkowie doczekali się też wspólnego potomka i w sumie wychowują razem trójkę dzieci.
Wątpliwość powstała co do tego, czy kobieta może odliczyć ulgę prorodzinną na całą trójkę. Sądziła, że ma takie prawo, bo wraz z mężem wychowują wszystkie te dzieci i tworzą wspólne gospodarstwo domowe.
Innego zdania był dyrektor katowickiej izby. Przypomniał, że zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego wykonuje się władzę rodzicielską, pełni się funkcję opiekuna prawnego albo sprawuje opiekę jako rodzina zastępcza na podstawie orzeczenia sądu albo umowy zawartej ze starostą. Skoro więc kobieta nie spełnia żadnego z tych warunków, nie może odliczyć na nie ulgi. Takie prawo ma tylko wobec dwójki swojego potomstwa – podsumował dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-173/16/HK.