Jeżeli faktura za internet jest wystawiona na oboje małżonków i została opłacona z ich wspólnych pieniędzy, to mąż i żona mogą skorzystać z odliczenia w dowolnej proporcji, ale w ramach obowiązującego limitu na osobę, tj. maksymalnie 760 zł na każdego małżonka – wyjaśniło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Z kolei, gdy faktura została wystawiona np. na męża, ale żona zapłaciła za nią ze swojego konta, to mąż może skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej.

Przypomnijmy, że w ramach tej preferencji można odliczyć wydatki na internet, ale wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Jeżeli więc podatnik kiedykolwiek korzystał z ulgi, to więcej już mu się ona nie należy. Gdy nigdy nie skorzystał z takiego odliczenia, to może to zrobić np. w rozliczeniu za lata 2023 i 2024.

Na co

W ramach tej preferencji podatnik może odliczyć wydatki za używanie internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu – łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych). Limit odliczeń wynosi 760 zł.

Rozlicz PIT

Nie odlicza się natomiast wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną. Nie jest to bowiem opłata za korzystanie z internetu, lecz jedynie za możliwość korzystania – wyjaśnia MF.

Kto może

Ulga przysługuje tylko podatnikom, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej (ze stawkami 12 proc. i 32 proc.) lub ryczałtem ewidencjonowanym. Wydatki odlicza się więc odpowiednio od dochodu lub przychodu.

Z odliczenia można skorzystać tylko, jeżeli wydatek z tytułu użytkowania internetu:

  • nie został zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów lub nie został odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie – w przypadku gdy podatnik dokonuje odliczenia od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych;
  • nie został odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów albo nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie – w przypadku gdy podatnik dokonuje odliczenia od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.©℗