Nabycie w spadku nieruchomości zwróconej po wywłaszczeniu następuje w momencie otwarcia spadku, a nie w chwili zwrotu. Od tego zdarzenia trzeba więc liczyć 5-letni termin na sprzedaż bez PIT – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła synów, którzy odziedziczyli po zmarłej matce nieruchomość. Jeszcze za życia wystąpiła ona (w marcu 2005 r.) z trzema innymi spadkobiercami po osobie zmarłej w 1977 r. do starosty kutnowskiego o zwrot działek, które zostały przejęte na podstawie przepisów o wywłaszczeniu. Matka uzasadniła swój wniosek tym, że działki zostały przejęte na cele inne niż wynikające z decyzji wywłaszczeniowej. W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami miała podstawę do zwrotu (restytucji). W grudniu 2009 r. matka zmarła, a spadek po niej nabyli dwaj synowie. Wstąpili tym samym w miejsce matki do postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Starosta kutnowski decyzją z 2011 r. orzekł o zwrocie działki. Mężczyźni sprzedali ją rok później – w 2012 r. Chcieli wiedzieć, czy w związku z tym powinni zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Istota sporu sprowadzała się w praktyce do rozstrzygnięcia, w którym momencie nastąpiło nabycie nieruchomości. Od tej daty należy bowiem liczyć 5-letni termin, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez PIT (wynika on z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT).
Podatnicy uważali, że nie muszą płacić podatku, bo działkę nabyli na własność na podstawie restytucji, a więc zwrotu, a nie na podstawie spadku. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie podzielił ich zdania. Uważał, że mają obowiązek zapłacić PIT. Innego zdania był WSA w Łodzi. W uzasadnieniu skupił się na wyjaśnieniu, co znaczy zwrot i nabycie. Orzekł, że podatnicy nabyli działki na podstawie restytucji, a nie dziedziczenia, a więc nie muszą płacić PIT.