Osoby fizyczne, które nie dostały jeszcze decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na ten rok, muszą czekać. Mogą jednak dowiedzieć się w urzędzie, dlaczego nie mają informacji i kiedy powinni ją otrzymać.
Czy można zapłacić należność bez decyzji
Pani Wiesława jest właścicielką nowego mieszkania. Kupiła je w styczniu tego roku, ma akt notarialny i użytkuje już lokal. Nie dostała do tej pory decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości. Czy może zapłacić podatek bez decyzji?