Trwa okres rozliczeń PIT. Można zaoszczędzić nieco funduszy, korzystając z różnych ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga dla członków związków zawodowych, która od 1 stycznia 2024 r. wyraźnie wzrosła. Ile dokładnie wynosi? Jakie inne korzyści daje członkostwo w związkach zawodowych?

Ulga dla członków związków zawodowych. Szczegóły

Rozliczając PIT za 2023 r., można zyskać całkiem sporo, bo 840 zł. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2024 r. kwota została zwiększona (wcześniej było to 500 zł). Aby skorzystać z takiej ulgi, podatnicy muszą być członkami związków zawodowych i opłacać składki na działalność tych organizacji. Co ważne, konieczne są dowody wpłat składek członkowskich na rzecz związku zawodowego. W zeznaniu rocznym niezbędne są też informacje identyfikujące członka związku, a także nazwa organizacji związkowej. Jeśli składki potrąca pracodawca, wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Ustaloną wysokość składek należy wykazać w załączniku do PIT-0, który trzeba złożyć jednocześnie z właściwym zeznaniem podatkowym.

Jakie korzyści daje członkostwo w związku zawodowym?

Członkostwo w związku zawodowym oferuje szereg korzyści dla pracowników, które mogą znacznie wpłynąć na warunki pracy i życia członków związków zawodowych, a także na stabilność i bezpieczeństwo ich zatrudnienia. Oto niektóre z najczęściej wymienianych korzyści:

1. Reprezentacja i wsparcie: Związki zawodowe reprezentują swoich członków w negocjacjach z pracodawcami na temat płac, warunków pracy, godzin pracy i innych kwestii związanych z zatrudnieniem. Mogą również oferować wsparcie prawne w przypadku sporów pracowniczych.

2. Lepsze warunki pracy: Dzięki zbiorowym negocjacjom, związki zawodowe często są w stanie wynegocjować lepsze wynagrodzenia, benefity (takie jak ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, plany emerytalne) oraz bezpieczniejsze środowisko pracy.

3. Szkolenia i rozwój: Niektóre związki zawodowe oferują swoim członkom dostęp do szkoleń zawodowych, kursów i warsztatów, które mogą pomóc w rozwoju kariery i zwiększeniu kwalifikacji zawodowych.

4. Wsparcie społeczne i sieciowanie: Członkostwo w związku zawodowym może również oferować możliwość nawiązania kontaktów z innymi pracownikami w tej samej branży lub zawodzie, co może być cenne zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym.

5. Ochrona przed niesprawiedliwym traktowaniem: Związki zawodowe mogą interweniować w przypadku, gdy członek zostanie niesprawiedliwie potraktowany przez pracodawcę, w tym w przypadkach niesprawiedliwego zwolnienia, dyskryminacji czy nadużyć.

6. Wpływ na politykę i prawodawstwo: Związki zawodowe często uczestniczą w procesie kształtowania polityki publicznej i legislacji dotyczącej rynku pracy, starając się wpływać na decyzje korzystne dla pracowników.

Czy trzeba być zatrudnionym na umowie o pracę?

Otóż nie. Nie jest konieczne bycie zatrudnionym na umowie o pracę, aby móc należeć do związku zawodowego. Związki zawodowe są otwarte dla różnych form zatrudnienia, włączając pracowników na umowach cywilnoprawnych (takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło) oraz dla osób samozatrudnionych w niektórych przypadkach. Otwartość na różne grupy zawodowe wynika z dążenia związków zawodowych do reprezentowania szerokiego spektrum pracowników i zawodów, niezależnie od formy prawnej ich zatrudnienia.