Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nową wyodrębnioną strukturę JPK_ST w zakresie środków trwałych.

Opinie na ich temat można przesyłać do 28 marca br. na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl

Jest to związane z nowym obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów przy użyciu programów komputerowych i z cyklicznym przesyłaniem fiskusowi JPK_CIT i JPK_PIT (czyli ustrukturyzowanych ksiąg i ewidencji). Przepisy zakładają, że ten wymóg będzie wprowadzany stopniowo.

Najpierw obejmie podatkowe grupy kapitałowe i podatników CIT, u których wartość przychodu z poprzedniego roku przekroczy równowartość 50 mln euro. Będą oni musieli prowadzić księgi elektroniczne i przekazać JPK_CIT po raz pierwszy za 2025 r. Prześlą je fiskusowi w 2026 r.

Resort nie przewiduje już przesunięcia tego obowiązku, o czym pisaliśmy w artykule „Nie będzie kolejnego przesunięcia obowiązkowego JPK_KR” (DGP nr 50/2024). Odpowiada natomiast na inne postulaty, które wniesiono podczas konsultacji przeprowadzonych 1 marca br. Chodzi o wyodrębnienie z pierwotnie proponowanej struktury JPK_KR struktury JPK_ST dotyczącej środków trwałych.©℗