Coraz trudniej osobom, które postawiły na instalację fotowoltaiczną, sprawić, by nadmiar energii został dobrze zagospodarowany. Ten problem mogłyby rozwiązać przydomowe magazyny energii. Jednak jest to duży wydatek, a to nie zachęca. Ministra klimatu i środowiska poinformowała, że chciałaby, aby od 2025 roku obowiązywała ulga podatkowa dla osób, które zdecydowałyby się na instalację takich magazynów.

Nowa ulga podatkowa na instalację magazynów energii

W czwartek 7 marca ministra klimatu i środowiska odpowiadała na pytania posłów w związku z przedstawieniem informacji na temat programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Paulina Henning-Kloska wyraziła chęć, aby od 2025 roku pojawiła się nowa ulga podatkowa związana z instalacją przydomowych magazynów energii. Jak tłumaczyła, pojawienie się ich w Polsce byłoby dużym odciążeniem dla sieci dystrybucyjnych, a ponadto koszty związane z ich modernizacją także zostałyby ograniczone. Według słów ministry, rozmowy w tej kwestii już trwają.

Henning-Kloska zapowiedziała, że nowe programy, które będę miały wspierać budowę przydomowych magazynów energii, będą proponowane zarówno przez ministerstwo, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że aktualnie możliwe jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której można odliczyć do 53 tys. zł w przypadku poniesienia środków finansowych na na przykład wymianę źródła ogrzewania budynku.

Czym są przydomowe magazyny energii?

Czym więc są przydomowe magazyny energii, o których wspominała ministra Henning-Kloska? Jak sama nazwa wskazuje, jest to magazyn, który gromadzić ma nadwyżkę energii wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu, prosumenci mogą samodzielnie zarządzać wyprodukowaną energią, co także wiązać się może z oszczędnościami.

Nie da się jednak ukryć, że dla wielu właścicieli budynków korzystających z fotowoltaiki cena przydomowego magazynu może być zbyt wysoka. Dzisiaj pozwolić sobie na nią mogą głównie firmy czy spółdzielnie. Warto również podkreślić, że technologia magazynów ma dość krótką żywotność – od kilku do kilkunastu lat.

Ile kosztują przydomowe magazyny energii?

Jak podaje serwis Interia Biznes koszt instalacji gotowych magazynów energii, które można podłączyć do fotowoltaiki to od 20 do nawet 60 tys. zł.

Z pewnością jednak jest to rozwiązanie, które znacznie ustabilizowałoby sytuację związaną z nadwyżkami w produkcji energii. Jeśli prosument mógłby je samodzielnie przechowywać, byłoby to nie tylko duże odciążenie sieci, lecz także zapewnienie bezpieczeństwa w przepływie energii w gospodarstwie domowym.

Warto przypomnieć, że aktualnie osoby, które posiadają instalację fotowoltaiczną, nadwyżkę prądu sprzedają po cenach rynkowych, a następnie w przypadku dni, kiedy nie jest wytworzona odpowiednia ilość energii, dokupują ją dzięki zgromadzonym środkom za sprzedaż, które są niejako wirtualne. Jeśli środki te się skończą, to wówczas konieczne jest zakupienie prądu na takich zasadach, jakby nie korzystało się z fotowoltaiki.

Nie rozliczyłeś jeszcze PIT-u? Żaden problem! Pobierz naszą bezpłatną aplikację do rozliczania PIT - KLIKNIJ TUTAJ