Ponad 1,3 tys. razy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił w ubiegłym roku wydania interpretacji indywidualnej, a w 999 przypadkach umorzył już rozpoczęte postępowanie. Ponad 4,7 tys. wniosków pozostało bez rozpatrzenia.

Dyrektor KIS wydał natomiast ponad 23,2 tys. interpretacji indywidualnych. To mniej niż rok wcześniej, gdy było ich ponad 24,4 tys.

Oprócz tego, od lipca do grudnia 2023 r., dyrektor KIS wydał 22 wiążące informacje akcyzowe (WIA), 693 informacje taryfowe (WIT) i 8 o pochodzeniu (WIP). W tym zakresie opublikowane dane dotyczą tylko drugiej połowy 2023 r., bo dopiero od lipca ub.r. dyrektor KIS wydaje wszystkie wiążące informacje, a nie tylko, jak wcześniej – stawkowe (WIS).

Pytają też organy

Co więcej, z pomocy Krajowej Informacji Skarbowej korzystają też same organy podatkowe.

W 2023 r. KIS pomogła przez telefon 1606 razy pracownikom sal obsługi w urzędach skarbowych.

Niezależnie od tego, skarbówka zwracała się do dyrektora KIS o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji towarów i usług (CN, PKOB i PKWiU) na potrzeby ustawy o VAT. W 2023 r. wpłynęło do dyrektora KIS 70 wniosków w tym zakresie. Organy podatkowe pytały KIS najczęściej o: suplementy diety, ziarna i nasiona (kukurydza, soja, konopie), najem, sprzątanie, usługi artystyczne, budowlane, produkcję kanapek i sushi oraz sprzedaż gotowych posiłków (tzw. dieta pudełkowa).

Interpretacje indywidualne

Jeśli chodzi o pytania podatników, to dyrektor KIS najczęściej odmawia odpowiedzi, czy działalność podatnika jest badawczo-rozwojowa. Jest to kluczowe dla zastosowania ulg B+R i IP Box (ta druga polega na 5-proc. stawce podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

Sądy administracyjne coraz częściej nakazują wydanie interpretacji w tym zakresie.

W sumie w około trzech czwartych spośród wydanych w 2023 r. interpretacji indywidualnych dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem (prawie 17,2 tys. razy). W pozostałych uznał, że podatnik się myli (ok. 6,1 tys.).

509 razy odstąpił od wydania interpretacji indywidualnej ze względu na wydaną już przez ministra finansów interpretację ogólną.

Podatnicy zaskarżyli za to do sądów więcej interpretacji niż rok wcześniej – 1373 (w 2022 r. – 1249). Złożyli też 625 skarg na postanowienia odmowne i umarzające.

W tym samym czasie wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego 370 skarg kasacyjnych na wyroki I instancji dotyczące interpretacji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie.

Z kolei dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej złożył 1342 skargi kasacyjne, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wojewódzkiego sądu administracyjnego.

WIA, WIT i WIS

Dyrektor KIS wydał zaledwie 22 wiążące informacje akcyzowe, mimo że podatnicy złożyli do niego 181 wniosków o WIA. Ale aż w 61 przypadkach organ odmówił wydania WIA, w 46 – pozostawił wniosek lub sprawę bez rozpatrzenia.

Od lipca do grudnia 2023 r. podatnicy złożyli 10 skarg na WIA do wojewódzkiego sądu gospodarczego. Było też pięć skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, z tym że wszystkie złożył organ.

Jeżeli chodzi o WIT, to na 999 wniosków zostały wydane 693 decyzje w tym zakresie. W drugim półroczu 2023 r. zaskarżonych zostało zaledwie siedem. W tym czasie nie wniesiono żadnych skarg kasacyjnych.

Najmniej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał WIP – zaledwie 8 na 40 złożonych wniosków.

Kolejny już rok spadła liczba wydanych wiążących informacji stawkowych. W 2023 r. organ wydał ich niespełna 2,1 tys., podczas gdy rok wcześniej ponad 2,2 tys., w 2021 r. ok. 4,2 tys., a w 2020 r. aż 8,7 tys.

KIS tłumaczy spadek liczby wydawanych WIS głównie tym, że przedsiębiorcy mają już te informacje i wiedzą, jaką stawkę stosować.

W 2023 r. było 40 skarg do sądu na wiążące informacje stawkowe i 2 na odmowne postanowienia.

W tym samym okresie wojewódzkie sądy 36 razy zajmowały się sprawami WIS (w 2022 r. aż 70 razy), z tego w 21 przypadkach oddaliły skargi, w 3 przypadkach je odrzuciły, a w 11 sprawach uchyliły wydane informacje (raz sąd umorzył sprawę).

Wolą rozmawiać

Podatnicy najchętniej korzystają z porad telefonicznych. W ubiegłym roku dzwonili na infolinię KIS ponad 1,9 mln razy. W 2022 r. takich telefonów było 1 mln 856 tys., a przykładowo w 2020 r. zaledwie 1 mln 332 tys.

Najwięcej pytań zadano od stycznia do kwietnia, czyli w okresie, gdy trzeba było rozliczyć się z podatku dochodowego za 2022 r.

Tak jak w poprzednich latach najwięcej pytań dotyczyło VAT (585 tys.) i PIT (551 tys.).

Wzrosła też liczba rozmów na czacie i porad e-mailowych.

Z webchata skorzystano prawie 117 tys. razy, czyli o ponad 49 tys. razy więcej niż w 2022 r.

O ponad 6,8 tys. więcej niż rok wcześniej było też porad e-mailowych (w sumie ponad 98,2 tys.).

Należy pamiętać, że zastosowanie się do wytycznych uzyskanych przez telefon, e-mail i chat nie daje podatnikowi ochrony prawnej na wypadek, gdyby udzielone informacje okazały się błędne. Takie zabezpieczenie dają tylko: interpretacja indywidualna, interpretacja ogólna, objaśnienia podatkowe ministra finansów oraz wiążące informacje. ©℗

Jak działa Krajowa Informacja Skarbowa

Rok Liczba interpretacji indywidualnych Liczba rozmów na infolinii
2023 23 234 1 906 868
2022 24 449 1 856 250
2021 23 025 1750 777
2020 20 270 1 332 062
2019 21 032 1 691 237
2018 23 529 1 612 755
2017 25 718 1 455 862
2016 33 605 1 712 804
2015 37 710 1 804 141