Płacenie wysokich podatków z całą pewnością nie jest najbardziej lubianą czynnością podatników. Dlatego też chętnie wykorzystywane są różnego rodzaju ulgi. W pewnych przypadkach można także skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, nie tylko w przypadku małżonków. Na czym polega wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem?

Kiedy rodzic może rozliczyć się z dzieckiem?

Rozliczenie PIT z dzieckiem jest możliwe w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci. Co więcej, może to zrobić także w przypadku, kiedy samodzielne rodzicielstwo nie trwało przez cały rozliczany rok.

Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Z dzieckiem może rozliczyć się samotnie wychowujący rodzic, co oznacza rodzica pannę/kawalera, wdowę/wdowca, rozwódkę/rozwodnika czy też osobę, w stosunku do której orzeczono separację lub której małżonek został pozbawiony prawa rodzicielskiego, lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Kluczowe jest to, że w danym momencie osoba zajmuje się dzieckiem zupełnie sama. Jeżeli więc kawaler lub panna są w stałym związku i razem wychowują dziecko, nie mogą rozliczyć się ze swoją pociechą.

Jakie warunki należy spełnić, by rozliczać się z dzieckiem?

Samotnie wychowujący rodzic może rozliczać się z dzieckiem, które jest małoletnie, pełnoletnie, ale jednocześnie otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną na podstawie odrębnych przepisów, lub też pełnoletnim do 25. roku życia, jeśli uczy się ono w szkołach o których mowa w krajowych bądź zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy czy szkolnictwo wyższe.

Rodzic nie rozliczy PIT z dzieckiem, który uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub 19-proc. podatkiem dochodowym przekraczające 12-krotność renty socjalnej, czyli 16 061, 28 zł. Wyłączone z tych dochodów są przychody objęte ulgą dla młodych, ulgą na powrót oraz renta rodzinna.

Kto nie może rozliczyć się z dzieckiem?

Z dzieckiem nie mogą się rozliczyć rodzice korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym – chyba że chodzi o dochody z prywatnego najmu – a także zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych oraz podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem nie może mieć miejsca w przypadku, kiedy małoletnia osoba przed ukończeniem 18 lat wejdzie w związek małżeński. Nie ma również możliwości preferencyjnego rozliczenia z osobą małoletnią po rozwodzie.

Jak rozliczyć PIT z dzieckiem?

Aby rozliczyć się z dzieckiem, informację o tym należy zamieścić w deklaracji, w której rodzic się rozlicza – np. PIT-36 lub PIT-37. Wówczas w sposobie rozliczania podatku zaznacza się rozliczenie jako samotny rodzic.

Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z dzieckiem?

Nie da się ukryć, że wspólne rozliczenie z dzieckiem się opłaca. Chociażby w przypadku osób, które przekroczyły próg podatkowy i płacą 32 proc. podatku dochodowego. Dzięki wspólnemu rozliczeniu dochody się sumują i dzielą przez dwa, co zdecydowanie zmniejsza kwotę do opodatkowania.