Sprzedaż pokrojonej, gotowej do spożycia pizzy, bez jej podgrzania, jest zwykłą dostawą żywności, która co do zasady jest z 5-proc. VAT, przy czym tymczasowo do końca marca 2024 r. właściwa jest zerowa stawka podatku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zmienionej wiążącej informacji stawkowej.

Pierwotnie dyrektor KIS był innego zdania. Uważał, że zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2020 r. art. 41 ust. 12f ustawy o VAT prawidłowa powinna być stawka 8 proc. Przepis ten dotyczy bowiem nie tylko usług gastronomicznych, lecz także dostawy towarów, która klasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Dyrektor KIS zmienił jednak zdanie, gdy spółka zaskarżyła niekorzystną WIS do sądu. Uznał, że zakwalifikowanie sprzedaży pizzy na wynos („z lady”) do grupowania PKWiU 56 było błędem. Taka klasyfikacja byłaby dopuszczalna tylko wtedy, gdyby sprzedaży żywności na wynos towarzyszyły oferowane przez sprzedawcę usługi dodatkowe, np. podgrzanie produktu. W tej sytuacji nie ma to miejsca – wyjaśnił.

Przywołał też wyrok TSUE z 5 października 2023 r. (sygn. C-146/22), z którego wynika, że różne stawki VAT są dopuszczalne, jeśli dotyczą produktu spełniającego różne oczekiwania konsumenta. Tak właśnie jest w tym przypadku, bo ciepła pizza przygotowana na indywidualne zamówienie zaspokaja inne potrzeby przeciętnego klienta niż gotowy produkt podany kupującemu bez podgrzewania – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobnie zmienił wcześniej zdanie w sprawie VAT od kanapek. Tu również początkowo próbował przeforsować tezę, że sprzedaż gotowych do spożycia kanapek jest dostawą żywności z grupowania PKWiU 56. Wydaną WIS zmienił 3 lutego 2023 r. (sygn. 0110-KSI2-1.441. 51.2022.2.WCH).

W obu sprawach stan faktyczny był podobny. Pytania zadały spółki prowadzące sieć firmowych sklepów, w których oprócz pieczywa i wyrobów cukierniczych sprzedawane są też świeże, gotowe do spożycia kanapki, zapiekanki oraz pizze i ich kawałki.©℗