Niezależnie od uzgodnionego warunkowego trybu zapłaty ceny za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przychód z ich sprzedaży należy wykazać w momencie przeniesienia ich własności na nabywcę, czyli według metody memoriałowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Chodziło o kobietę, która w umowie sprzedaży udziałów w spółce farmaceutycznej zgodziła się na otrzymanie zapłaty w trzech transzach. Pierwszą miała być zaliczka na poczet ceny. Druga miała być zapłacona w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałe 50 proc. ceny (warunkowe) kobieta miała otrzymać w ciągu 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia głównego inspektora farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek. Kupujący zapłacił pierwszą i drugą transzę. Kobieta zastanawiała się, w którym momencie powinna rozpoznać przychód w części odnoszącej się do ostatniej transzy. Uważała, że powinna to zrobić dopiero z chwilą wymagalności ceny warunkowej, bo dopiero wtedy środki zostaną postawione do jej dyspozycji. Argumentowała, że o przychodzie można mówić dopiero wtedy, gdy będzie on definitywny.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 12 maja 2023 r. (sygn. akt 0113-KDIPT2-3.4011.219.2023.1.JŚ) wyjaśnił, że przepisy ustawy o PIT jednoznacznie określają moment, w którym należy wykazać przychód z odpłatnego zbycia udziałów. Jest on rozpoznawany w dacie przeniesienia na nabywcę własności, czyli z chwilą zawarcia umowy – wskazał dyrektor KIS. Uznał więc, że dla momentu powstania przychodu w PIT nie ma znaczenia moment zapłaty całkowitej ceny ani rozłożenie jej na transze.

Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu: przychód powstanie w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów.

Sędzia Łukasz Cieślak wyjaśnił, że jako wartość uzyskanego przez kobietę przychodu powinna być przyjęta cena, która wynikała z umowy sprzedaży. – Strony tej umowy określiły wartość i cenę sprzedaży udziałów, a okoliczność, że cena będzie płacona w różnych momentach lub nie zostanie w części zapłacona, nie ma znaczenia – podsumował sędzia.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

orzecznictwo