Polski przedsiębiorca, który planuje podjąć współpracę z kontrahentem zza południowej granicy może sprawdzić jego status podatkowy i potwierdzić wszystkie otrzymane dane – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Resort poinformował, że jego czeski odpowiednik publikuje na swoim portalu informacje o tzw. nierzetelnym podatniku VAT. Taki status (w drodze decyzji administracyjnej) otrzymują przedsiębiorcy, którzy istotnie naruszyli swoje obowiązki. Chodzi m.in. o:

• brak wywiązywania się z obowiązku składania deklaracji,
• niewpłacanie zadeklarowanego podatku,
• brak współpracy podczas prowadzonej kontroli podatkowej,
• uczestnictwo podatnika w podejrzanych transakcjach, w których zachodzi ryzyko niezapłacenia podatku, oraz
• gdy w okresie co najmniej 3 miesięcy doszło do skumulowania zaległości w podatku VAT w wysokości min. 500 tys. CZK (ok. 80 000 zł).Informacje o statusie „nierzetelnego podatnika VAT", w języku angielskim, znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej.

Przedsiębiorca, który chce uzyskać informację o czeskim kontrahencie powinien wpisać w polu wyszukiwania jego numer identyfikacyjny (IČO). W ten sposób dowie się o:
• nazwie i adresie podmiotu (Details about registered entity),
• nierzetelności podmiotu (Information concerning non reliable taxable person) - status „YES" świadczy o nierzetelnym podmiocie,
• opublikowanych numerach rachunków bankowych (Bank account numbers for publication),
• danych rejestracyjnych podatnika VAT (VAT payer registration data).Weryfikacja kontrahenta z Czech przed podjęciem z nim współpracy uchroni polską firmę przed oszustami i ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi – podsumowało Ministerstwo Finansów.