Ulga rehabilitacyjna na samochód to wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, a także ich rodzin. W deklaracji PIT można odliczyć wydatki związane z użytkowaniem auta. Jakie warunki należy spełnić? Jakie dokumenty niezbędne? Ile można zyskać?

Kto może skorzystać z ulgi?

Osoby z niepełnosprawnościami, ich rodzice lub opiekunowie. Aby skorzystać z takiej ulgi, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub lub decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, tzn.:

– orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
– decyzję, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
– orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów, lub
– orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 roku.
Ulga na samochód. Ile i co można odliczyć?

Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł. Jest limitowana, zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do odliczenia:

– Zakup samochodu osobowego, który jest przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub jego adaptacja.
–Wydatki związane z eksploatacją pojazdu, takie jak paliwo, naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, które są bezpośrednio związane z potrzebami rehabilitacyjnymi.
Ulga rehabilitacyjna na samochód. Jakie dokumenty?

Aby odliczyć ulgę rehabilitacyjną w PIT należy złożyć zeznanie:

– PIT-37 - jeżeli uzyskano przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika
– PIT-36 - jeżeli uzyskano przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
– PIT-28 - jeżeli uzyskano przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Do każdego z tych dokumentów należy dołączyć też PIT/0, który zawiera informacje o odliczeniach.

Warto zaznaczyć, że jeśli przykładowo w małżeństwie obie osoby mają orzeczenie o niepełnosprawności, to każda z nich dysponuje "limitem" 2280 zł.