Ulga mieszkaniowa umożliwia odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Kogo dokładnie obejmuje? Jakie wydatki można odliczyć? W jakim terminie złożyć zeznanie podatkowe? Wyjaśniamy w tekście.

Ulga mieszkaniowa. Jakie wydatki się kwalifikują?

  • Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub lokalu mieszkalnego.
  • Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, lokalu niemieszkalnego lub pomieszczenia niemieszkalnego.
  • Spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia, w tym kredytu refinansowego i konsolidacyjnego zaciągniętego w celu sfinansowania własnych potrzeb mieszkaniowych​​.
  • Wydatki na wykonanie tynków, podłóg, okładzin ściennych, powłok malarskich, umocowanych na stałe elementów (np. pawlaczy, szaf wnękowych), wymianę lub instalację składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. instalacji wodnej, kanalizacyjnej).
  • Zakup sprzętu AGD (kuchenki, płyty indukcyjne, piekarniki, zmywarki, pralki, oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne, taśmy LED, okapy kuchenne) oraz mebli trwale związanych z budynkiem (np. szafy wnękowe, zabudowa kuchenna "pod wymiar")​​.

Ulga mieszkaniowa. Warunki skorzystania

Aktualne przepisy umożliwiają, by praktycznie każdy wydatek na cel mieszkaniowy podatnik mógł odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT. Ulga mieszkaniowa stworzona została z myślą o osobach interesujących się sprzedażą własnej nieruchomości.

Ulga dostępna jest dla osób, które są podatnikami w Polsce, nabyły prawa do całości lub części nieruchomości i planują jej sprzedaż w ciągu najbliższych pięciu lat.Możliwość skorzystania z pomniejszenia obowiązku podatkowego, pod warunkiem wydania środków pozyskanych ze sprzedaży na nowy cel mieszkaniowy w ciągu trzech lat od końca roku, w którym została sfinalizowana transakcja sprzedaży​​.

Ulga mieszkaniowa. Druk PIT-39

Aby poprawnie rozliczyć ulgę mieszkaniową, należy wypełnić druk PIT-39, a następnie wskazać:

wysokość uzyskanego dochodu (nie przychodu) ze zbycia nieruchomości, a także praw majątkowych za dany rok podatkowy;wysokość podatku PIT od dochodu, który nie będzie podlegać zwolnieniu;dochody, które nie podlegają opodatkowaniu PIT zgodnie z tym, co mówi ustawa o uldze mieszkaniowej 2024.

Zeznanie podatkowe należy złożyć do końca kwietnia, który następuje po roku, kiedy nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Ulga mieszkaniowa określona jest w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.