Konkursy i wygrane cieszą nie tylko szczęśliwców, lecz również organy podatkowe. Zasada jest taka, że tylko niektóre nagrody są zwolnione z PIT. Większość zwycięzców musi natomiast liczyć się z obowiązkiem uregulowania podatku.
Czy znaleźne jest uznawane za przychód
Pan Adam znalazł w autobusie torbę z dokumentami i 10 tys. zł. Zwrócił ją właścicielowi. W zamian dostał tysiąc złotych znaleźnego. – Czy od tych pieniędzy otrzymanych do ręki powinienem zapłacić podatek – pyta czytelnik.
TAK
Zasada jest taka, że znalazca jest uprawniony do otrzymania znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy pod warunkiem, że zgłosi żądanie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. W związku z tym uczciwość popłaca, tyle że fiskus też na niej zarobi. Odebranie znaleźnego pociąga za sobą bowiem obowiązek uregulowania podatku dochodowego. Podatnik, który otrzyma taką nagrodę, powinien poinformować o niej urząd skarbowy w rocznym zeznaniu podatkowym. Znaleźne wykazuje się w przychodach z innych źródeł i opodatkowuje według skali. Podstawą obliczenia podatku jest wartość znaleźnego pomniejszona o ewentualne koszty związane ze znalezieniem rzeczy.
Podstawa prawna
Art. 186 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 10 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. poz. 397).
Art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 362 ze zm.).
Czy pracownik musi zapłacić więcej
Pan Dariusz jest bankowcem. Bierze udział w konkursie kulinarnym zorganizowanym przez bank dla swoich pracowników. – Za najlepsze danie do biura można wygrać nawet 1500 zł. Zastanawiam się tylko, czy duża część z tej kwoty pójdzie na podatek – pisze czytelnik.
TAK
Konkursy organizowane wyłącznie dla pracowników nie mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach. W związku z tym zamiast 10 proc. podatku pan Dariusz zapłaci od wygranej podatek według skali w stawce 18 lub 32 proc. Zasada jest bowiem taka, że jeśli nagrodę może otrzymać wyłącznie pracownik – a nie inna (niezatrudniona w firmie osoba) – to powinna być ona klasyfikowana jako przychód ze stosunku pracy.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy fiskus może zabrać 3 mln zł
Pan Grzegorz liczy na to, że trafi szóstkę w totolotka. W puli jest akurat 30 mln zł. Zastanawia się, czy gdyby szczęście mu dopisało, musiałby dużą część tej kwoty oddać fiskusowi.
TAK
Wygrane w grach liczbowych, których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł, są opodatkowane w całości (bez uwzględnienia limitu zwolnienia) 10-proc. podatkiem dochodowym. Danina jest potrącana automatycznie jeszcze przed wypłaceniem nagrody. W związku z tym zwycięzca otrzymuje kwotę pomniejszoną już o należne fiskusowi 10 proc. Zatem gdyby pan Grzegorz wygrał całe 30 mln zł, to fiskus zabierze mu z tego aż 3 mln.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 6a, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 362 ze zm.).
Czy do nagród rzeczowych trzeba dopłacić
W drodze do pracy pan Piotr słuchał ulubionej stacji radiowej. Od niechcenia wziął udział w konkursie i wygrał nowiutki skuter. Zastanawia się, czy do tej wygranej będzie musiał dołożyć z własnej kieszeni.
TAK
Wygrane w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez telewizję, radio, prasę i internet są zwolnione z podatku dochodowego pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. W związku z tym wygrywając skuter, który z pewnością jest wart wiele więcej, pan Piotr będzie musiał zapłacić podatek od całej jego wartości. Gdyby wygrana była pieniężna, to organizator konkursu automatycznie pomniejszyłby wypłacaną kwotę o 10-proc. podatek. Inaczej jest w sytuacji, gdy nagroda jest rzeczowa. Można ją odebrać dopiero wtedy, gdy wpłaci się na konto organizatora należne fiskusowi 10 proc. podatku. Niektórzy organizatorzy radzą sobie z tym problemem w ten sposób, że przewidują dwie nagrody łącznie: niepieniężną i pieniężną. Podatek od wartości obydwu równy jest dokładnie kwocie nagrody pieniężnej. W konsekwencji nabywca otrzymuje wygraną rzecz, a kwota nagrody pieniężnej jest przekazywana na zapłatę podatku.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy skarbówka zarobi na psach czempionach
Pani Teresa od niedawna jest właścicielką rasowego cavaliera, który właśnie wygrał nagrodę w psim konkursie piękności. Pyta, czy taka nagroda jest opodatkowana.
TAK
Nagrody wygrane w psich konkursach nie podlegają żadnemu ze zwolnień przewidzianych w ustawie o PIT. W związku z tym właściciele nagradzanych zwierząt powinni je opodatkowywać. Jeśli pani Teresa jest osobą fizyczną, która nie zajmuje się zawodowo hodowlą psów, to zapłaci 10-proc. podatek od wygranej. Jeżeli natomiast jest hodowcą psów, powinna potraktować nagrodę jako przychód z działalności gospodarczej. W tym przypadku będzie mogła pomniejszyć przychód o koszty.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy loteria paragonowa jest opodatkowana
Czy zwycięzcy Narodowej Loterii Paragonowej płacą fiskusowi podatek – pyta pani Grażyna, która licząc na wygraną, rejestruje na stronie Ministerstwa Finansów niemal każdy paragon.
NIE
Ministerstwo Finansów zaniechało poboru podatku dochodowego od wygranych w Narodowej Loterii Paragonowej. W związku z tym zwycięzcy mogą odbierać nagrody rzeczowe (samochody, laptopy, iPady), nie martwiąc się o 10-proc. podatek.
Podstawa prawna
Par. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w Loterii Paragonowej (Dz.U. poz. 1773).
Czy zastosowanie preferencji wymaga rywalizacji
Pan Tomasz jest siatkarzem. Klub, w którym gra, nagradza zawodników po zakończonym sezonie za zdobycie pierwszego miejsca w rozgrywkach. Wypłacane nagrody opodatkowuje na preferencyjnych zasadach. Czytelnik zastanawia się, czy nie będzie problemów z fiskusem.
TAK
Problemy będą. Najprawdopodobniej klub zakłada, że nagrody przekazywane zawodnikom są wygranymi w konkursach z dziedziny sportu i z tego powodu są zwolnione z podatku do wysokości 760 zł, a po przekroczeniu tej kwoty – objęte 10-proc. zryczałtowanym podatkiem. Problem w tym, że konkurs zakłada rywalizację, a tej nie ma między zawodnikami tej samej drużyny. W związku z tym – postępując prawidłowo – klub powinien potrącać od wypłacanych zawodnikom nagród zaliczki na PIT, a ci płacić podatek według skali.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy każdy konkurs telewizyjny jest objęty zwolnieniem
Pan Wojciech wygrał 500 zł. Organizatorem konkursu był bank, a wiadomości o możliwej wygranej były emitowane za pośrednictwem mediów: prasy, radia, telewizji oraz internetu, w tym także na stronie WWW banku. – Czy uniknę podatku od wygranej – pyta czytelnik.
NIE
Gra musi być nie tylko wyemitowana, lecz także zorganizowana przez środki masowego przekazu, żeby nagroda o wartości do 760 zł mogła być bez podatku. Jeśli organizator konkursu nie działa w branży medialnej, to zwolnienie nie ma zastosowania.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).