Udogodnienie chce wprowadzić Ministerstwo Finansów, które twierdzi że „zaniechanie utrwali prawidłowe zachowania konsumentów, zwiększy świadomość obywateli oraz korzystnie wpłynie na interes publiczny”.

Zaniechanie ma dotyczyć:
• podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród, których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł,
• podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu stanowiącego równowartość nagród,
otrzymanych przez podatników w przedmiotowej loterii.


Przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 października 2016r. do dnia 31 sierpnia 2017r. Regulacja jest kontynuacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w „Loterii paragonowej”

Nagrody otrzymane przez uczestników „Loterii Paragonowej 2 edycja” mają postać rzeczową. Liczba ich jest ograniczona i wynosi 86 sztuk. Jak wylicza projektodawca, nagrodami są: 2 samochody osobowe marki: Opel model Insignia, 6 samochodów osobowych marki: Opel model Astra, 36 notebooków Lenovo ThinkPad oraz 42 tabletów Apple iPad Air 2. Nagrody otrzymają także przedsiębiorcy, którzy wystawili zwycięski paragon.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, Polacy są coraz bardziej zainteresowani udziałem w Loterii paragonowej. Dzięki niej, pamiętają o znaczeniu paragonów i częściej przypominają o ich wydaniu podczas zakupów towarów i usług. Z wskazanych w uzasadnieniu danych wynika, że „ogólna liczba kas rejestrujących w IV kw.
2015 r. (czyli pierwszych trzech miesiącach loterii) wzrosła o prawie 15 proc. w porównaniu do IV kw. 2014 r.”

Aktualne przepisy stanowią, że wolne od podatku dochodowego są m.in. wygrane w loteriach promocyjnych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Gdy kwota ta zostanie przekroczona, cała wartość wygranej opodatkowana jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jeżeli wygrana nie jest pieniężna, podatnik (osoba fizyczna) jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego 10% podatku dochodowego przed wydaniem wygranej.
„Wydanie przedmiotowego rozporządzenia pozwoli zatem, tak jak przy realizacji „Loterii Paragonowej” uniknąć niedogodności związanych z koniecznością zapłacenia przez zwycięzcę z własnych środków przed wydaniem nagrody rzeczowej zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości odpowiadającej 10% wartości tej nagrody. Jednocześnie z uwagi na finansowanie nagrody ze środków budżetowych nie jest zasadne aby osoby fizyczne biorące udział w loterii odprowadzały do budżetu państwa 10% zryczałtowany podatek dochodowy” – uzasadnia projektodawca.

Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.