Ulga mieszkaniowa nie przysługuje, jeżeli pieniądze ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego przez męża zostaną przeznaczone na remont lokum należącego tylko do żony – potwierdził dyrektor bydgoskiej izby. Z pytaniem wystąpił mężczyzna, który sprzedał odziedziczone mieszkanie przed upływem pięciu lat, co zasadniczo powoduje konieczność zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży. Chciał jednak wydać pieniądze na remont mieszkania, co pozwoliłoby mu uniknąć PIT.Problem polegał na tym, że remontowane miało być mieszkanie należące do żony. Wprawdzie oboje mieszkają w nim od ślubu, czyli od marca 1999 r., ale przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu został wystawiony na żonę jeszcze przed ślubem. Mężczyzna podkreślił, że nie zawarł z żoną umowy o rozdzielności majątkowej.