Ulga mieszkaniowa nie przysługuje, jeżeli pieniądze ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego przez męża zostaną przeznaczone na remont lokum należącego tylko do żony – potwierdził dyrektor bydgoskiej izby. Z pytaniem wystąpił mężczyzna, który sprzedał odziedziczone mieszkanie przed upływem pięciu lat, co zasadniczo powoduje konieczność zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży. Chciał jednak wydać pieniądze na remont mieszkania, co pozwoliłoby mu uniknąć PIT.Problem polegał na tym, że remontowane miało być mieszkanie należące do żony. Wprawdzie oboje mieszkają w nim od ślubu, czyli od marca 1999 r., ale przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu został wystawiony na żonę jeszcze przed ślubem. Mężczyzna podkreślił, że nie zawarł z żoną umowy o rozdzielności majątkowej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że skoro mieszkanie należy do majątku odrębnego żony, to nie można uznać wydatków na jego remont za poniesione na własne cele mieszkaniowe męża. – Remontowany lokal musiałby należeć do majątku wspólnego albo do majątku odrębnego męża, aby możliwe było odliczenie – wyjaśnił organ.
Podobny wniosek płynie z interpretacji dyrektora IS w Katowicach z 8 września 2015 r. (nr IBPB-2-2/4511-257/15/MM). Chodziło o męża, który pieniądze ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania przeznaczył na budowę domu na działce należącej do majątku osobistego żony. Organ powołał się na art. 48 kodeksu cywilnego, z którego wynika zasada, że budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią co do zasady części składowe gruntu i nie mogą być odrębnym przedmiotem własności. W takiej sytuacji więc nie tylko ziemia, lecz także wzniesiony na niej budynek wchodzą do osobistego majątku właściciela gruntu.
Gdyby natomiast sprzedawana nieruchomość była wspólna, to ulga mieszkaniowa przysługiwałaby, nawet gdyby dom powstał na gruncie należącym tylko do jednego z małżonków. Potwierdził to dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z 23 maja 2014 r. (nr ITPB2/415-720/10/14-S/MU).
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 15 kwietnia 2016 r., nr ITPB4/4511-56/16/MS.