35 tys. donosów otrzymały urzędy skarbowe, kontroli skarbowej i izby celne w 2015 r. Większość jest anonimowa, a pożytek z nich niewielki. Dane o donosach zebraliśmy ze wszystkich UKS-ów, izb skarbowych i celnych.
Są one przybliżone, bo część izb podatkowych nie podała danych za cały rok (a tylko np. za II półrocze) – ale z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że rocznie fiskus dostaje minimum 35 tys. informacji od podatników
Według danych zbieranych przez izby i UKS-y donosy najczęściej dotyczą nieprawidłowości w prowadzeniu działalności gospodarczej: nieodprowadzania podatków, wystawiania fikcyjnych faktur albo uchylania się od ich zapłaty. Zdarzają się informacje ujawniające schematy działania vatowskich karuzel, których celem jest wyłudzenie VAT-u. Od lat jednym z głównych tematów, który pojawia się w doniesieniach, jest życie ponad stan podatników. Autorzy donosów twierdzą, że wskazane przez nich osoby mają swój majątek z pracy na czarno lub z nieujawnionych źródeł.