Kwota dochodu wolnego od PIT nie wzrośnie jednorazowo z obecnych 3091 zł do 8 tys. zł, jak zakłada prezydencki projekt nowelizacji ustawy o PIT. Wzrośnie natomiast limit zwolnienia podmiotowego w VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Polecany produkt: VAT 2016 >>>

Zmiany te zostały zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP) na lata 2016–2019, który przyjęła wczoraj Rada Ministrów.
Dokument nie przesądza, jak miałaby być podwyższa kwota wolna od opodatkowania. Wiadomo natomiast, że nie wzrośnie jednorazowo, bo to kosztowałoby budżet państwa 15,6 mld zł.
W planie jest mowa o dwóch wariantach. Jeden zakłada podwyższanie kwoty stopniowo, począwszy od 2017 r., o 1000 zł rocznie. Koszt takiej podwyżki byłyby rozłożony w czasie. W 2017 r. ma wynieść 4 mld zł.
Równocześnie MF bierze pod uwagę wprowadzenie degresywnej kwoty wolnej, a więc większej dla biedniejszych i mniejszej dla bogatszych podatników.
Z wieloletniego planu wynika też, że dopiero podczas prac na budżetem państwa na 2017 r. rząd zdecyduje o obniżce stawek VAT. Obecne, w wysokości 23 proc. i 8 proc., obowiązują bowiem jedynie do końca 2016 r. (art. 146 ustawy o VAT). Jeśli rząd nie podjąłby żadnych działań, to wrócą one do poprzedniego poziomu, czyli 22 proc. i 7 proc.
Przyjmując plan, rząd założył, że podejmowane działania, dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego przyniosą do 2019 r. ok. 22–33 mld zł dodatkowych wpływów z podatków.
Jednocześnie Rada Ministrów postanowiła wczoraj skierować do Komisji Europejskiej wniosek o podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT z obecnych 150 tys. zł do 200 tys. zł. Jeśli KE się na to zgodzi, to małe firmy nadal nie będą musiały rejestrować się dla potrzeb VAT, prowadzić szczegółowej ewidencji tego podatku, składać deklaracji ani wystawiać faktur. Rząd szacuje, że na podwyższeniu limitu zwolnienia może skorzystać ok. 24 tys. podatników.
Rząd przyjął wczoraj również projekt nowelizacji prawa celnego, który dostosowuje krajowe przepisy do nowego unijnego kodeksu celnego (wchodzi on w życie już 1 maja). Projekt zakłada m.in. uproszczenie postępowania celnego i reguluje kwestię elektronicznej wymiany informacji i dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną. Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Trafi teraz do Sejmu.