Coraz więcej osób decyduje się na rozliczenie PIT przez internet (45 proc.). Niemal tyle samo (46 proc.) zanosi jednak formularz osobiście do urzędu skarbowego. Niewielu wysyła go pocztą (9 proc.). Większość już podsumowała 2015 rok.
Okres podatkowych rozliczeń wchodzi w najgorętszą fazę, choć w tym roku czasu jest nieco więcej, bo do 2 maja. Firma KPMG przyjrzała się temu, jak wywiązujemy się z tego obowiązku. Przebadano w tym celu 1100 podatników. Prawie dwie trzecie z nich (60 proc.) oceniło ten obowiązek jako łatwy lub nawet bardzo łatwy. Jedynie 13 proc. badanych miało trudności (jakie – patrz wykres).
Blisko połowa badanych (48 proc.) zleca wypełnienie rocznego zeznania komuś innemu, a co dziesiąty (13 proc.) prosi o częściową pomoc. Najczęściej w tym zakresie pomaga osoba z rodziny (34 proc.), znajomy (32 proc.) lub księgowy (32 proc.). Rzadziej usługę wypełnienia rocznego zeznania powierzamy doradcom podatkowym (11 proc.). Sporadycznie też prosimy o poradę urzędników (6 proc.). Czasem (5 proc.) korzystamy z pomocy innej osoby.